سه شنبه 29 آبان 1397

         بیمه تکمیلی درمان هنرمندان صنایع دستی


-    مدارک لازم جهت ثبت نام افراد جدید :

یک قطعه عکس 4×3 نفر اصلی

کپی مجوز صنایع دستی - کپی کارت ملی -کپی صفحه اول دفترچه بیمه


-  -مدارک لازم جهت ثبت نام افراد تمدیدی سال گذشته :

یک قطعه عکس 4×3 نفر اصلی - کپی مجوز صنایع دستی- کپی صفحه اول دفترچه بیمه


-          -حق بیمه به صورت سالانه :

برای افراد اصلی 1.400.000 ریال

افراد تحت تکفل هرکدام 1.285.000 ریال


-   شماره حساب 1740289819 بانک ملت به نام اکبرشاهی کد 5273 بیمه البرز

-زمان مراجعه : 8/12/1391 الی 19/12/1391

ساعات مراجعه : 8 الی 30/14           بعدازظهر 17 الی 19

*** بدون دوره انتظار ویژه افراد تمدیدی سال گذشته ***

شماره تماس : 2302377 - -09138082003 09130232003

 

پوشش های بیمه تکمیل درمان هنرمندان صنایع دستی ( بیمه البرز )

 

نوع پوشش

طرح 1 ( ریال )

الف

حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های بستری ، جراحی و شیمی درمانی ، رادیو تراپی ، آنژیوگرافی قلب ، گانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و DAY CARE برای هر نفر تا مبلغ

20.000.000

ب

سقف تعهدات ردیف الف برای اعمال جراحی مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ( به استثنای دیسک ستون فقرات ، گامانایف ، قلب ، پیوند ریه ، پیوند کلیه ، پیوند کبد و مغز و استخوان برای هر نفر  تا مبلغ

35.000.000

ج

جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین

7.000.000

د

جبران هزینه سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع اسکن ، انواع اندوسکوپی ، ام آر آی ، اکوکاردیوگرافی ، استرس اکو و دانستومتری برای هر نفر تا مبلغ

2.000.000

ه

جبران هزینه های های تست ورزش ، تست آلرژی ، تست تنفس ، نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، نوار مثانه ، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، هولترمانیتوریگ قلب ، آنژیوگرافی چشم برای هر نفر تا مبلغ

1.000.000

و

جبران هزینه های های جراحی های مجاز سرپایی شامل شکسته بندی ،  گچ گیری ، بخیه ، ختنه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی ، تخلیه کیست و لیزر درمانی برای هر نفر تا مبلغ

1.000.000

ر

جبران هزینه های رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر ، جمع قدرمطلق نقص بینایی هر چشم ( درجه نزدیک بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات )  میزان 4 دیوپتر یا بیشتر باشد برای هر دو چشم

6.000.000

 

           جبران هزینه های آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخیص پزشکی ، پاتولوژی یا آسیب شناسی ژنتیک پزشکی ، انواع رادیوگرافی ، نوار قلب ، فیزیوتراپی برای هر نفر جمعا تا سقف 1.000.000 ریال از محل تعهدات بند "د" قابل پرداخت می باشد.

        جبران هزینه های آمبولانس درصورتی که منجر به بستری بیمه شده گردد در داخل شهر 500.000 ریال و بین شهری 1.000.000 ریال می باشد.

                پوشش بیمه عمر برای یک سال مبلغ 10.000.000 ریال و فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی یا کلی ناشی از حوادث کارکنان شاغل 50.000.000 ریال می باشد.

مبلغ حق بیمه برای بیمه شده اصلی 000 , 400 , 1 ریال و برای بیمه شدگان تحت تکفل 000 , 285 , 1 ریال می باشد.