یک شنبه 29 فروردين 1400
معرفی رشته های آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان

لطفا برای مشاهده اطلاعات هر کدام از رشته ها  نام رشته مورد نظر را انتخاب نمایید:

پاپیه ماشه
خاتم
رودوزی سنتی
زری بافی
سفالگری
تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
قلمزنی
گره چینی
گلیم بافی
معرق
منبت کاری
نگارگری