یک شنبه 29 فروردين 1400
اطلاع رسانی نمایشگاه های داخلی

-نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی 99

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران- زمان: 5 الی 8 اسفندماه 99

مجری: شرکت آوای موفق ایرانیان- هزینه هر متر مربع غرفه سرپوشیده: 370 هزار تومان

لازم به ذکر است مبلغ 350 هزار تومان هزینه اپلیکیشن نمایشگاه به مبلغ هر غرفه اضافه می گردد.

هزینه شرکت در نمایشگاه مجازی 12 میلیون تومان

در صورت انتخاب نمایشگاه حضوری و مجازی بصورت توأمان هزینه نمایشگاه مجازی 2میلیون و 500 هزار تومان

سالنهای مربوط به صنایع دستی: سالن خلیج فارس و سالنهای 40 و 41

ثبت نام نمایشگاه: تماس با معاونت های صنایع دستی استانی و تکمیل اطلاعات مربوطه

مدارک لازم: داشتن یکی از موارد زیر

پروانه تولید انفرادی یا کارگاهی یا کارت شناسایی از معاونت صنایع دستی، پروانه کسب از اتحادیه صنایع دستی

برای متقاضیان شرکت در سایر مشاغل مرتبط همچون تولید زیرساخت، تامین مواد اولیه و تجهیزات ، تجارت الکترونیک و  ...ارائه مجوز از نهاد یا ارگان مربوطه الزامی است. 


-چهاردهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام و نمایشگاه صنایع دستی مجازی استان گلستان

 به صورت مجازی از تاریخ 01/11/99 لغایت 05/11/99

سایت پذیرنده: mustseegolestan.com

ثبت نام: رایگان

متقاضیان استان اصفهان می بایست تا تاریخ 29 دیماه 99 با شماره تماس 03132665417 داخلی 1082 واحد بازرگانی معاونت صنایع دستی اصفهان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

شرایط شرکت

1 دارا بودن مجوز از معاونت صنایع دستی

2 دارا بودن فایلهای تصویری مناسب از محصولات

3 توانایی ارائه اطلاعات دقیق محصولات شامل وزن، ابعاد و غیره


-شروع ثبت نام اولین نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی

با توجه به مشکلات ایجاد شده بدلیل شیوع بیماری کرونا و لغو سی و چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی مقرر شده است اولین نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی از طریق شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با همکاری شرکت آتی هوشمند ایرانیان برگزار گردد. بر این اساس تمامی علاقمندان به مشارکت در نمایشگاه می توانند بدون محدودیت سهمیه ای و بصورت کاملا رایگان از طریق آدرس https://tafrihati.com اقدام به ثبت نام نمایند. علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس مذکور پیش ثبت نام نمایند.-برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی – تهران مرداد و شهریور 99- اطلاعیه شماره 1

بدینوسیله به اطلاع می رساند مقرر شده در صورت عدم مخالفت ستاد کرونا، سی و چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در بازه زمانی 28 مرداد لغایت 3 شهریور ماه سال 99 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردد.

مجری نمایشگاه: شرکت آوای موفق ایرانیان

شایان ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرکت فوق الذکر متقاضیان می توانند با شماره نمابر 02122748740 و شماره تلفنهای 02122739807، 02122711344، 02122713023، 02126854894و 02122701309 و همچنین مراجعه به تارنمای www.ihcx.ir  اقدام نمایند.

هزینه ها:

سالن 10 و 11 و سری 25 ( غرفه سازی آماده) هر متر مربع در حدود  330 هزار تومان

سالن 8 و 9 ( لزوم غرفه سازی) قیمت زمین هر متر مربع 340 هزار تومان

متقاضیان ثبت نام در سالن 10 و 11 می بایست از طریق ارتباط با واحد بازرگانی معاونت صنایع دستی نسبت به ثبت تقاضای خود حداکثر تا تاریخ 13 مرداد ماه 99 اقدام نمایند.

متقاضیان سالن 25 از طریق ارتباط با مجری برگزاری نسبت به ثبت نام اقدام می نمایند.-پیش ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و سی و سومین نمایشگاه ملی ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﺗﻬﺮان

 مجری: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮانﮔﺮدی وﺟﻬﺎنﮔﺮدی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تاریخ نمایشگاه: 23 ﺗﺎ 26 ﺑﻬﻤﻦ 1398               

مکان نمایشگاه: ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان 

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏﺷﺪه و در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﻣﯿﺰﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻻن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻋﻼم ﻣﺘﺮاژ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ آدرس www.decopazh.com   مراﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨد .

آﻏﺎز ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 10 دیﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 15 روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 15 دی ﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

هزینه ها:

غرفه با استداندارد متعارف نمایشگاهی: هر متر مربع 100 الی 120 هزار تومان باضافه 9 درصد ارزش افزوده

زمین جهت غرفه خود ساخته: هر متر مربع 80 الی 100 هزار تومان باضافه 9 درصد ارزش افزوده

 

-نمایشگاه سراسری صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ( گرگان و گنبد):

محل برگزاری: گرگان، کیلومتر ده جاده آق قلا، محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان گلستان

تاریخ نمایشگاهها:

گرگان: 21 الی 24 ابان ماه 98

گنبد: 26 لغایت 29 آبان ماه 98

تاریخ حضور هنرمندان جهت چیدمان غرفه ها در گرگان: 20/08/98 از ساعت 10 صبح

تاریخ حضور هنرمندان جهت چیدمان غرفه ها در گنبد: 25/08/98 از ساعت 10 صبح

امکانات هر غرفه: غرفه 9 متری ، روشنایی متعارف، یک عدد میز و یک عدد صندلی

هزینه ها:

هزینه اسکان و ترانسفر داخلی در گرگان به عهده متقاضی می باشد.

هزینه اسکان و ترانسفر داخلی در گنبد رایگان می باشد می باشد.

انتخاب صنعتگران بر اساس کیفیت آثار، دارا بودن نشان ملی، سابقه فعالیت و ... می باشد.

مهلت تقاضا: 10/08/98


دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

زمان برگزاری: 08/07/1398 لغایت 13/07/1398

محل برگزاری: شهرکرد، میدان دفاع مقدس، محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان

تاریخ حضور هنرمندان جهت چیدمان غرفه ها: 07/07/98 از ساعت 9 الی 18

افتتاحیه نمایشگاه: دوشنبه 8/7/98 ساعت 16

ساعت کار نمایشگاه: 16 الی 22

امکانات هر غرفه: روشنایی متعارف، یک عدد میز و یک عدد صندلی

هزینه ها: هزینه غرفه، اسکان و ترانسفر داخلی به ازای هر غرفه یک نفر رایگان می باشد.

غرفه آزاد به ازای هر غرفه با احتساب تخفیف ویژه 8.000.000 ریال می باشد. اسکان غرفه های آزاد به عهده متقاضی می باشد.

انتخاب صنعتگران بر اساس کیفیت آثار، دارا بودن نشان ملی، سابقه فعالیت و ... می باشد.

مهلت تقاضا: 04/07/98

 

سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران،تاریخ برگزاری: 3 الی 9 شهریور ۱۳۹۸:

محل برگزاری: تهران ، محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی

سالن های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۲۵                   ساعت بازدید: ۱0 الی ۱۸

توجه : ثبت نام فقط برای سالن ۱۰ و ۱۱ انجام می شود

سالن ۸ و ۹ تماما به صورت غرفه های با ابعاد بزرگ و دارای غرفه سازی ارایه شده و تکمیل می باشد و غرفه های سالن ۲۵ از طریق شرکت مجری ثبت نام می گردد.


شماره های تماس شرکت آوای موفق ایرانیان، جهت هماهنگی غرفه های سالن ۲۵

 ۰۲۱۲۲۷۱۳۰۲۳و  ۰۲۱۲۲۷۱۱۳۴۴ و  ۰۲۱۲۲۷۳۹۸۰۷و ۰۲۱۲۲۷۰۱۳۰۹

هزینه ها :

 هزینه غرفه در سالن ۱۰ و ۱۱ یکصد و شصت هزار تومان برای هرمتر مربع می باشد.

 هزینه غرفه در سالن 25 یکصد و سی و پنج هزار تومان برای هرمتر مربع می باشد.

ثبت نام : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ لغایت 27/05/98

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

 

-شرایط نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان ایلام در مرداد سال 98:

-زمان برگزاری نمایشگاه 20/5/98 لغایت 25/5/98  به مدت 6 روز می باشد( از ساعت 16 الی 23 شب)

- محل برگزاری نمایشگاه :پارک جنگلی چغاسبز

- تاریخ حضور هنرمندان جهت غرفه چینی از ساعت 9 صبح تا 20 شب، تاریخ 19/5/98 و  جمع آوری غرفه روز بعداز نمایشگاه.

- افتتاحیه  نمایشگاه 20/5/98 ( ساعت 18 بعداز ظهر)

- امکانات هر غرفه  : روشنائی متعارف یک عدد میزو یک عدد صندلی می باشد

- برای هراستان دو غرفه رایگان  می باشد

     تذکر: اعزام نماینده بجای هنرمند ممنوع بوده و در صورت مشاهده از دادن غرفه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

-  اسکان و غذا :   شرایط اسکان و غذا برای صنعتگران رایگان می باشد( به ازای هر غرفه یک نفر )

     تذکر 1 : (حتی المقدور اولویت معرفی با اشخاصی باشد که دارای  مهر اصالت ، حجم تولید مناسب ،سابقه فعالیت،بسته بندی مناسب و پکیج تبلیغاتی و بومی بودن تولیدات استان را دارا هستند.

- اجرا و نظارت برتعیین غرفه ها برای مشارکت کنندگان برعهده این اداره کل و مدیریت نمایشگاه  می باشد.

- آثار صنایع دستی در غرفه ها باید از  رشته های بومی و مزیت دار استان بوده و از کیفیت و مرغوبیت برخوردار باشد.

- جهت هر غرفه یک نفرپیش بینی شده است این اداره کل هیچگونه مسئولیتی در قبال فرد همراه نخواهد داشت.

- آثار صنایع دستی ارائه شده در غرفه ها باید دارای برچسب قیمت باشد.

- متقاضیان صرفاٌ مجاز به عرضه محصولات صنایع دستی می باشند.

- ارائه هرگونه محصولات خارجی و غیر صنایع دستی ممنوع بوده و در صورت مشاهده، محصولات مورد نظر جمع آوری و از فعالیت غرفه مربوطه جلوگیری خواهد شد و مراتب به همراه نام صنعتگر به معاونت صنایع دستی استان مربوطه وسازمان اعلام میگردد.

- عرضه تندیس و مجسمه های خارج از شرع و دارای مضامین با شعائر ضد اسلامی ممنوع می باشد.

- عرضه هرگونه سوغات و مواد غذایی وهمچنین استعمال دخانیات در غرفه صنایع دستی اکیداً ممنوع می باشد.

- حضور هنرمند حداقل نیم ساعت قبل از بازگشایی نمایشگاه و همچنین در ساعت کار نمایشگاه در غرفه الزامی بوده و عواقب عدم رعایت آن متوجه هنرمندان خواهد بود

- رعایت کلیه ضوابط و مقررات نمایشگاهی و شئونات اسلامی برای شرکت کنندگان الزامی است

- همراه داشتن اصل مجوز و نصب مجوز هر هنرمند در غرفه از الزامات است.

- این نمایشگاه مربوط به استانهای منطقه غرب بوده و از هنرمندان استان اصفهان به عنوان استان میهمان دعوت به عمل آمده است.

مهلت تقاضا: 16 مرداد 98


-نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان خراسان شمالی - مرداد و شهریور 98

 مهلت ثبت نام: 20 مرداد 98

محل برگزاری : خراسان شمالی، بجنورد، پارک بش قارداش

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 29/5/1398 لغایت 1/6/1398

افتتاحیه: 29/5/1398                           ساعات بازدید: 18 الی23

شرایط غرفه:

1- تعدادغرفه های در نظر گرفته هر استان به شرح جدول پیوست می باشد.

2- هزینه غرفه برای شرکت کنندگان در نمایشگاه با ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان مربوطه رایگان خواهد بود.

سایر شرایط:

-هزینه اسکان پذیرایی (صبحانه و نهار) با ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان مربوطه رایگان خواهد بود. ( اسکان در محل خوابگاه)

-لازم به ذکر است برای هر غرفه ظرفیت یک نفر پیش بینی شده است از این رو به همراه آوردن نفرات اضافه تحت هر عنوان جدا خوداری شود.

-به همراه داشتن یکی از مجوزهای سه گانه صنایع دستی الزامی است.

-ارائه هرگونه محصولات خارجی و غیر صنایع دستی ممنوع بوده و در صورت مشاهده محصولات مربوطه جمع آوری  و از ادامه فعالیت غرفه جلوگیری به عمل می آید.

-امکانات هر غرفه روشنایی متعارف یک میز و صندلی می باشد.

-تاریخ و ساعت حضور هنرمندان جهت تحویل غرفه و چیدمان 28/5/98 از ساعت 10 صبح تا 18 می باشد.

-آثار صنایع دستی ارائه شده در غرفه ها باید دارای برچسب قیمت باشد و غرفه دار ملزم به ارائه فاکتور خرید ار می باشد.

-مسئولیت حفظ اموال موجود در غرفه در ساعات بازدید از نمایشگاه بر عهده مشارکت کننده می باشد.

-رعایت کلیه ضوابط و مقررات نمایشگاهی و شئونات اسلامی برای شرکت کنندگان الزامی است.

-تعیین محل غرفه ها بر عهده معاونت صنایع دستی استان میزبان می باشد.

-حضور هنرمندان حداقل نیم ساعت قبل از بازگشایی نمایشگاه و همچنین در ساعت کار نمایشگاه در غرفه الزامی بوده و عواقب عدم رعایت آن متوجه هنرمندان خواهد بود.

 

-شرایط ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان آذربایجان غربی – ارومیه-مرداد 98

-زمان برگزاری نمایشگاه :26/05/1398 لغایت 29/05/1398                  آخرین مهلت تقاضا: 16/05/98

-محل برگزاری نمایشگاه :پارک جنگلی – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ارومیه

-تاریخ حضور هنرمندان جهت غرفه چینی : 25/5/1398

-افتتاحیه  نمایشگاه :ساعت 11 صبح  روز 26/5/1397

-امکانات هر غرفه  : روشنائی متعارف –یک عدد میزو دو عدد صندلی می باشد.

-هزینه غرفه–اسکان (خوابگاه)، یک وعده غذا و ترانسفر بصورت رایگان وبر عهده اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی خواهد بود .توضیح اینکه از اعزام افراد اضافی تحت هرعنوانی خودداری بفرمایید.اسکان برای هر غرفه یک نفر در نظر گرفته شده است .

- ثبت نام غرفه ها از طریق معاونت صنایع دستی و صرفا ً با داشتن معرفی نامه از استان مربوطه صورت خواهد گرفت .

-آثار صنایع دستی در غرفه ها باید از  رشته های بومی و مزیت دار استان بوده از کیفیت و مرغوبیت برخوردار باشد. و ورود کالاهای غیر ایرانی در نمایشگاه اکیداً ممنوع بوده و از حضور ایشان در نمایشگاه جلوگیری به عمل خواهد آمد .

-آثار صنایع دستی ارائه شده در غرفه ها باید دارای برچسب قیمت باشد.

-حضور هنرمند حداقل نیم ساعت قبل از بازگشایی نمایشگاه و همچنین در ساعت کار نمایشگاه در غرفه الزامی بوده و عواقب عدم رعایت آن متوجه هنرمندان خواهد بود

-رعایت کلیه ضوابط و مقررات نمایشگاهی و شئونات اسلامی برای شرکت کنندگان الزامی است

- عرضه هر گونه سوغات و مواد غذایی در غرفه های صنایع دستی ممنوع می باشد .

-عرضه تندیس و مجسمه های خارج از شرع و عرف داراری مضامین مغایر با شعائر اسلامی ممنوع می باشد .

-تعیین محل غرفه ها بعهده مدیریت نمایشگاهی می باشد.

- به همراه داشتن یکی از مجوزهای سه گانه ( پروانه تولید – کارت شناسایی و جواز تاسیس) الزامی می باشد .

-ساعت کار نمایشگاه از ساعت 17 تا23خواهد بود

- تعداد غرف اختصاص یافته هر استان 2 غرفه خواهد بود . استانها نسبت به معرفی رشته های شاخص و بومی استان خود اقدام نمایند .

- هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

- انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

- باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت-نمایشگاه سراسری صنایع دستی زنجان ۱۳۹۸ همزمان با جشنواره ملی آش ایرانی-مرداد 98

 

زمان برگزاری نمایشگاه: 21 لغایت ۲۵ مرداد ماه و زمان تحویل غرفه ها ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۲۰ مرداد ماه خواهد بود.

محل برگزاری نمایشگاه: زنجان ، منطقه تفریحی گاوازنگ .

هزینه ها:

هزینه غرفه و اسکان (خوابگاه دانشجویی ) با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها و طبق سهمیه اعلام شده رایگان می باشد . هزینه غرفه صنعتگران مهمان به عهده اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری زنجان می باشد .

سایر هزینه ها از جمله پذیرایی ، حمل و نقل و… برعهده صنعتگران می باشد .

آخرین مهلت درخواست: روز پنج شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ می باشد .

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ….

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

هنرمندان در رشته های بومی و شاخص استانها در اولویت می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی معاونت صنایع دستی استان محل فعالیت  تماس حاصل نمایند.

مقررات شرکت در نمایشگاه سراسری صنایع دستی زنجان:

زمان برگزاری نمایشگاه 21/05/98 لغایت 25/05/98 به مدت ۵ روز می باشد.

محل برگزاری نمایشگاه منطقه تفریحی گاوازنگ زنجان می باشد.

تاریخ تحویل غرفه ها: 20/05/98، ساعت ۱۰ صبح می باشد. در صورت عدم حضور غرفه دار در این تاریخ مسئولیتی در قبال واگذاری غرفه ها نخواهد بود.

 

امکانات هر غرفه : غرفه ها با روشنائی متعارف –یک عدد میزو دو عدد صندلی می باشد .

تعداد غرفه های در نظر گرفته شده برای هر استان ۳ غرفه رایگان از رشته های بومی واولویت دار معرفی گردد.

تاکید می گردد استانهایی که رشته های صنایع دستی ثبت جهانی یا ملی دارند یکی از غرفه های خود را جهت معرفی این رشته ها اختصاص دهند.

اولویت معرفی با اشخاصی می باشد که حائز شرایطی همچون دارابودن گواهی اصالت محصول ، اجرای کار زنده (ورکشاپ) ، حجم تولید مناسب ، سابقه فعالیت، بسته بندی مناسب و پکیج تبلیغاتی و بومی بودن تولیدات استان باشد

اسکان (خوابگاه دانشجویی) برای هر غرفه یک نفر رایگان در نظر گرفته شده است . با توجه به محدودیت پذیرش درمحل اسکان بدیهی است در صورت همراه داشتن نفرات اضافی هیچ مسئولیتی در قبال پذیرش آنها بعهده این اداره کل نخواهد بود.

تهیه غذا بعهده مشارکت کنندگان می باشد

آثار صنایع دستی ارائه شده در غرفه ها باید دارای برچسب قیمت باشد.

مسئولیت حفظ ونگهداری کلیه اموال موجود در غرفه در ساعت برگزاری نمایشگاه بر عهده مشارکت کننده می باشد.

 

استقرار ونصب هر گونه برچسب ، اطلاعیه ، بنر …. بدون کسب مجوز از ستاد برگزاری نمایشگاه ممنوع می باشد.

ارائه هرگونه محصولات خارجی و غیر صنایع دستی ممنوع بوده و در صورت مشاهده محصولات مورد نظر جمع آوری و از فعالیت غرفه مربوطه جلوگیری خواهد شد و مراتب به همراه نام صنعتگر به معاونت صنایع دستی استان مربوطه و سازمان اعلام خواهد شد.

عرضه تندیس و مجسمه های خارج از شرع و دارای مضامین با شعائر ضد اسلامی ممنوع می باشد.

عرضه هرگونه سوغات و مواد غذایی در غرفه صنایع دستی اکیداً ممنوع می باشد.

الحاق هرگونه تجهیزات اضافی به غرفه از قبیل دوربین مداربسته و …. بدون کسب مجوز از ستاد برگزاری مراسم ممنوع می باشد.

حضور هنرمند حداقل نیم ساعت قبل از بازگشایی نمایشگاه و همچنین در ساعت کار نمایشگاه در غرفه الزامی بوده و عواقب عدم رعایت آن متوجه هنرمندان خواهد بود.

رعایت کلیه ضوابط و مقررات نمایشگاهی و شئونات اسلامی برای شرکت کنندگان الزامی است.

تعیین محل غرفه ها بعهده معاونت صنایع دستی استان می باشد.

ساعت کار نمایشگاه از ساعت ۵ بعد از ظهر لغایت ۲۳ شب خواهد بود. در صورت تغییر زمان متعاقبا اعلام خواهد شد.


-نخستین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی، سوغات و هدایا چابهار مرداد 98

زمان:  24 لغایت 29 مرداد 98

محل برگزاری: چابهار، منطقه آزاد، محل برگزاری نمایشگاهها

  هزینه غرفه، اسکان و غذا با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان های مدعو رایگان می باشد.

استانهای مدعو: سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، اصفهان، بوشهر، فارس، کرمان و یزد

  آخرین مهلت تقاضا: 06/05/98

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

-نمایشگاه سراسری صنایع دستی زنجان ۱۳۹۸ همزمان با جشنواره ملی آش ایرانی:

 

زمان برگزاری نمایشگاه: 21 لغایت ۲۵ مرداد ماه و زمان تحویل غرفه ها ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۰ مرداد ماه خواهد بود.

محل برگزاری نمایشگاه: زنجان ، منطقه تفریحی گاوازنگ .

 

هزینه ها:

هزینه غرفه و اسکان (خوابگاه دانشجویی ) با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها و طبق سهمیه اعلام شده رایگان می باشد . هزینه غرفه صنعتگران مهمان به عهده اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری زنجان می باشد .

 

سایر هزینه ها از جمله پذیرایی ، حمل و نقل و… برعهده صنعتگران می باشد .

 

آخرین مهلت درخواست: روز پنج شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ می باشد .

 

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ….

 

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

 

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

هنرمندان در رشته های بومی و شاخص استانها در اولویت می باشند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی معاونت صنایع دستی استان محل فعالیت  تماس حاصل نمایند.

 

مقررات شرکت در نمایشگاه سراسری صنایع دستی زنجان:

 

زمان برگزاری نمایشگاه 21/05/98 لغایت 25/05/98 به مدت ۵ روز می باشد.

 

محل برگزاری نمایشگاه منطقه تفریحی گاوازنگ زنجان می باشد.

 

تاریخ تحویل غرفه ها: 20/05/98، ساعت ۱۰ صبح می باشد. در صورت عدم حضور غرفه دار در این تاریخ مسئولیتی در قبال واگذاری غرفه ها نخواهد بود.

 

امکانات هر غرفه : غرفه ها با روشنائی متعارف –یک عدد میزو دو عدد صندلی می باشد .

 

تعداد غرفه های در نظر گرفته شده برای هر استان ۳ غرفه رایگان از رشته های بومی واولویت دار معرفی گردد.


تاکید می گردد استانهایی که رشته های صنایع دستی ثبت جهانی یا ملی دارند یکی از غرفه های خود را جهت معرفی این رشته ها اختصاص دهند.

 

اولویت معرفی با اشخاصی می باشد که حائز شرایطی همچون دارابودن گواهی اصالت محصول ، اجرای کار زنده (ورکشاپ) ، حجم تولید مناسب ، سابقه فعالیت، بسته بندی مناسب و پکیج تبلیغاتی و بومی بودن تولیدات استان باشد

 

اسکان (خوابگاه دانشجویی) برای هر غرفه یک نفر رایگان در نظر گرفته شده است . با توجه به محدودیت پذیرش درمحل اسکان بدیهی است در صورت همراه داشتن نفرات اضافی هیچ مسئولیتی در قبال پذیرش آنها بعهده این اداره کل نخواهد بود.

 

تهیه غذا بعهده مشارکت کنندگان می باشد.

 

آثار صنایع دستی ارائه شده در غرفه ها باید دارای برچسب قیمت باشد.

 

مسئولیت حفظ ونگهداری کلیه اموال موجود در غرفه در ساعت برگزاری نمایشگاه بر عهده مشارکت کننده می باشد.

 

استقرار ونصب هر گونه برچسب ، اطلاعیه ، بنر …. بدون کسب مجوز از ستاد برگزاری نمایشگاه ممنوع می باشد.

 

ارائه هرگونه محصولات خارجی و غیر صنایع دستی ممنوع بوده و در صورت مشاهده محصولات مورد نظر جمع آوری و از فعالیت غرفه مربوطه جلوگیری خواهد شد و مراتب به همراه نام صنعتگر به معاونت صنایع دستی استان مربوطه و سازمان اعلام خواهد شد.

 

عرضه تندیس و مجسمه های خارج از شرع و دارای مضامین با شعائر ضد اسلامی ممنوع می باشد.

 

عرضه هرگونه سوغات و مواد غذایی در غرفه صنایع دستی اکیداً ممنوع می باشد.

 

الحاق هرگونه تجهیزات اضافی به غرفه از قبیل دوربین مداربسته و …. بدون کسب مجوز از ستاد برگزاری مراسم ممنوع می باشد.

 حضور هنرمند حداقل نیم ساعت قبل از بازگشایی نمایشگاه و همچنین در ساعت کار نمایشگاه در غرفه الزامی بوده و عواقب عدم رعایت آن متوجه هنرمندان خواهد بود.

 رعایت کلیه ضوابط و مقررات نمایشگاهی و شئونات اسلامی برای شرکت کنندگان الزامی است.

 تعیین محل غرفه ها بعهده معاونت صنایع دستی استان می باشد.

 ساعت کار نمایشگاه از ساعت ۵ بعد از ظهر لغایت ۲۳ شب خواهد بود. در صورت تغییر زمان متعاقبا اعلام خواهد شد.


دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی  خراسان رضوی مشهد

  زمان برگزاری نمایشگاه : ۳ لغایت ۷ مرداد ماه و زمان تحویل غرفه ها ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۲ مرداد ماه خواهد بود .

محل برگزاری نمایشگاه :مشهد ، انتهای بلوار وکیل آباد ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد می باشد .

هزینه ها :هزینه غرفه با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها و طبق سهمیه اعلام شده رایگان می باشد . هزینه غرفه صنعتگران مهمان به عهده اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی می باشد .سایر هزینه ها از جمله اسکان و پذیرایی برعهده صنعتگران می باشد .

مهلت درخواست :آخرین مهلت ثبت نام روز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸ می باشد .

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ….

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد .

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت .

  •  هنرمندان در رشته های بومی و شاخص استانها در اولویت می باشند .
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی معاونت صنایع دستی استان محل فعالیت  تماس حاصل نمایند .

مقررات شرکت در  دهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی استان خراسان رضوی ، مشهد

1 الصاق برچسب قیمت بر روی کلیه کالاها الزامیست .

۲ عرضه هر گونه محصولات غیرصنایع دستی ( ماشینی ) اکیدا ممنوع می باشد و در صورت مشاهده نسبت به جمع آوری اقلام ، اقدام خواهد شد .

۳ عرضه هر گونه سوغات و مواد غذایی در غرفه صنایع دستی اکیدا ممنوع می باشد .

۴ حضور هنرمندان حداقل نیم ساعت قیل از بازگشایی درب سالن نمایشگاه الزامیست و عواقب عدم رعایت آن متوجه خود هنرمندان می باشد .

۵ حضور هنرمندان در ساعات کار نمایشگاه در غرفه الزامی می باشد .

۶ نصب پروانه تولیدی هنرمندان توسط غرفه داران محترم الزامی می باشد .

۷ - عرضه تندیس و مجسمه های خارج از شرع و دارای مضامین با شعائر ضد اسلامی ممنوع می باشد .

۸ حفظ و نگهداری اقلام عرضه شده در غرف در طول مدت زمان بازدید نمایشگاه بر عهده مشارکت کنندگان می باشد .

۹ رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر نمایشگاه الزامی است .

۱۰ الحاق هر گونه تجهیزات اضافی به غرفه از قبیل دوربین مدار بسته و … بدون کسب مجوز از ستاد برگزاری مراسم ممنوع می باشد .

۱۱ غرفه دار می بایست اصول ایمنی ، بهداشتی ، اخلاقی و شئون اسلامی را رعایت نموده و در فضای نمایشگاه با بازدید کنندگان بر خورد مناسب داشته باشد .

۱۲ استعمال دخانیات در فضای نمایشگاه ممنوع می باشد .

۱۳ استقرار و نصب هر گونه بر چسب ، اطلاعیه ، بنر و… در غرفه و محیط نمایشگاه صرفا با هماهنگی ستاد برگزاری مراسم امکان پذیر می باشد .

۱۴ غرفه دار باید نسبت به نگهداری از فضای غرفه تحت اختیار و کلیه لوازم و تجهیزات آن در طول مدت نمایشگاه اهتمام ورزد .

۱۵ در خواست فضای نمایشی و سایر خدمات بدون ارائه فرم در خواست و پرداخت هزینه های مربوطه معتبر نخواهد بود . ( اعلام آمادگی برای مشارکت در نمایشگاه هیچ گونه حقی را ایجاد نمی نماید . )

۱۶ تعیین محل غرفه هر یک از شرکت کنندگان به عهده مدیریت نمایشگاه می باشد و مشارکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشد .

۱۷ ستاد مراسم اختیار دارد غرفه شرکتها و اشخاص حقیقی را که مقررات نمایشگاه را رعایت نکنند ، تعطیل نماید .

۱۸ شرکت کنندگان موظف به رعایت حریم غرفه خود می باشند و استفاده از راهروها و یا فضای سایر غرفه ها ممنوع بوده و مشمول جریمه خواهد شد .


-نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی  ایران _ تبریز:

 زمان برگزاری نمایشگاه:

- 11 لغایت 15 تیر ماه و زمان تحویل غرفه ها ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ  10 تیرماه خواهد بود.

محل برگزاری نمایشگاه:

سالن امیرکبیر محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز می باشد.

ساعات بازدید از نمایشگاه:

-16  الی 22 خواهد بود.

هزینه غرفه 12 متری رایگان ، 50 درصد هزینه اسکان بعهده خود هنرمند می باشد. با عنایت به محدودیت پذیرش توسط محل اقامت ، بدیهی است درصورت اعزام نفرات مازاد، اداره کل آذربایجان شرقی هیچ تعهدی نخواهد داشت و مسئولیت آن متوجه استان اعزام کننده خواهد بود.

تهیه و هزینه پذیرائی (شام و نهار) به عهده خود هنرمندان مشارکت کننده می باشد.

مهلت درخواست :

                      -24 خرداد 1398

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

-انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

-باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

-با عنایت به سطح برگزاری نمایشگاه ،  هنرمندان در رشته های بومی و شاخص استانها در اولویت می باشند.

-جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی معاونت صنایع دستی استان محل فعالیت  تماس حاصل نمایند.

 -مقررات شرکت در نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران _ تبریز 11 لغایت 15 تیرماه 1398


الصاق برچسب قیمت بر روی کلیه کالاها الزامیست .


عرضه هر گونه محصولات غیرصنایع دستی ( ماشینی ) اکیدا ممنوع می باشد و در صورت مشاهده نسبت به جمع آوری اقلام ، اقدام خواهد شد .


عرضه هر گونه سوغات و مواد غذایی در غرفه صنایع دستی اکیدا ممنوع می باشد .


حضور هنرمندان حداقل نیم ساعت قیل از بازگشایی درب سالن نمایشگاه الزامیست و عواقب عدم رعایت آن متوجه خود هنرمندان می باشد .


حضور هنرمندان در ساعات کار نمایشگاه در غرفه الزامی می باشد .


نصب پروانه تولیدی هنرمندان توسط غرفه داران محترم الزامی می باشد.


عرضه تندیس و مجسمه های خارج از شرع و دارای مضامین با شعائر ضد اسلامی ممنوع می باشد .


حفظ و نگهداری اقلام عرضه شده در غرف در طول مدت زمان بازدید نمایشگاه بر عهده مشارکت کنندگان می باشد .


رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر نمایشگاه الزامی است .


الحاق هر گونه تجهیزات اضافی به غرفه از قبیل دوربین مدار بسته و ... بدون کسب مجوز از ستاد برگزاری مراسم ممنوع می باشد .


غرفه دار می بایست اصول ایمنی ، بهداشتی ، اخلاقی و شئون اسلامی را رعایت نموده و در فضای نمایشگاه با بازدید کنندگان بر خورد مناسب داشته باشد .


استعمال دخانیات در فضای نمایشگاه ممنوع می باشد .


استقرار و نصب هر گونه بر چسب ، اطلاعیه ، بنر و... در غرفه و محیط نمایشگاه صرفا با هماهنگی ستاد برگزاری مراسم امکان پذیر می باشد .


غرفه دار باید نسبت به نگهداری از فضای غرفه تحت اختیار و کلیه لوازم و تجهیزات آن در طول مدت نمایشگاه اهتمام ورزد .


در خواست فضای نمایشی و سایر خدمات بدون ارائه فرم در خواست و پرداخت هزینه های مربوطه معتبر نخواهد بود . (اعلام آمادگی برای مشارکت در نمایشگاه هیچ گونه حقی را ایجاد نمی نماید).


تعیین محل غرفه هر یک از شرکت کنندگان به عهده مدیریت نمایشگاه می باشد و مشارکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشد .


ستاد مراسم اختیار دارد غرفه شرکتها و اشخاص حقیقی را که مقررات نمایشگاه را رعایت نکنند ، تعطیل نماید.


 

-شرایط و مقررات اولین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی  و جشنواره فروش زیلو  -یزد                

23 لغایت 27 خرداد ماه 1398

محل برگزاری نمایشگاه: میبد شهر جهانی زیلوبافی

ساعت بازدید: 18 لغایت 23

استان های مشارکت کننده: اصفهان- سمنان- خراسان رضوی- خراسان جنوبی- کرمان- فارس- خراسان شمالی

مهمان ویژه: تهران- خوزستان- بوشهر

 شرایط نمایشگاه: 

1-سهمیه هر استان 3 غرفه رایگان می باشد که با ارایه معرفی نامه کتبی از معاونت صنایع دستی اداره کل مربوطه قابل واگذاری است. لازم به ذکر است اولویت غرفه های رایگان به رشته های شاخص مزیت دار و دارای نشان یونسکو، ملی و تولید کنندگان برتر اختصاص دارد.

2- غرفه مجهز به روشنایی متعارف، خروجی برق، 1 عدد میز و 2 عدد صندلی می باشد.

3-هزینه اسکان (خوابگاه) و پذیرایی به تعداد سهمیه هر استان برای هر غرفه یک نفر رایگان می باشد. (معرفی بر اساس جدول شماره 1).

4- ایاب و ذهاب از محل اسکان به سمت نمایشگاه و بالعکس بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد می باشد.

 اسکان وبرپایی سیاه چادر برای استانهای متقاضی برپائی سیاه چادر محلی به تعدادسه نفر به صورت رایگان می باشد(ارائه پخت وپزهای محلی بارعایت مواردبهداشتی بلامانع می باشد.)

تذکر 1:  از اعزام نفرات اضافی تحت هر عنوانی جداً خودداری شود و با توجه به جدا بودن محل اسکان خواهران و برادران از اعزام زوج هنری خودداری گردد.

 - مقررات عمومی نمایشگاه

- از غرفه صنایع دستی خارجی و غیر صنایع دستی جلوگیری به‌عمل می‌آید و مسئولیت معرفی هنرمندان در این زمینه به‌عهده معاونت‌های صنایع دستی استان‌ها می‌باشد.

- آثار صنایع دستی ارائه شده در غرفه‌ها باید بومی محلی و از کیفیت و مرغوبیت برخوردار باشد و از رشته‌های بومی و مزیت‌دار استفاده شود.

- از حضور نفراتی تحت عنوان نماینده‌ی صنعتگر و یا تولیدکننده به‌عنوان جایگزین، در صورت عدم ارائه معرفی‌نامه از اداره کل استان در نمایشگاه جلوگیری خواهد شد.

- به‌همراه داشتن یکی از مجوزهای سه‌گانه (پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید کارگاهی و کارت شناسایی) برای غرفه‌داران الزامی است.

- نصب کارت شناسایی بر روی سینه در طول ساعات برگزاری نمایشگاه برای غرفه‌داران الزامی می‌باشد و در ارزیابی و انتخاب غرفه برتر مد نظر خواهد بود.

- شرکت کنندگان در طول مدت برگزاری نمایشگاه مجاز به تعطیلی غرفه و یا واگذاری تمام و یا قسمتی از غرف خود به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌باشند و با مشاهده این موضوع از حضور افراد جلوگیری خواهد شد.

- حفظ و رعایت نظم، حجاب و شئونات اسلامی در محل برگزاری نمایشگاه و محل اسکان برای کلیه شرکت‌کنندگان و مسئولین غرفه‌ها الزامی است و مصرف دخانیات در این اماکن اکیداً ممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده برخورد می‌شود.

- ارائه تولیدات واستفاده از نمادها ونشان ها ی خارجی که مغایر باارزشها ی فرهنگی است  اکیداَ ممنوع می باشد

 - آخرین مهلت تقاضا 11/3/97 می باشد.

- صنعتگران و هنرمندان معرفی‌شده شرکت‌کنندگان می‌بایست یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه (22/3/98) نسبت به تحویل و چیدمان غرفه تا ساعت 8 شب اقدام نمایند در غیر اینصورت مسئولیتی در قبال واگذاری غرفه‌ها نیست.

- تعیین محل غرفه هر یک از شرکت‌کنندگان به عهده مدیریت نمایشگاه می‌باشد و هیچ‌گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نیست.

- پوشیدن لباس محلی برای غرفه‌داران جزو الزامات نمایشگاه می‌باشد.

- نصب و استفاده از هرگونه وسایل سمعی و بصری در داخل غرفه که باعث آزار و اذیت شود و ایجاد آلودگی صوتی نماید اکیداً ممنوع می‌باشد و لیکن در حد متعارف جهت نمایش تولید و نمونه آثار به‌صورت رایانه‌ای بلامانع است.

- فروشندگان و غرفه‌داران ملزم به نصب برچسب قیمت و ارایه فاکتور به خریداران می‌باشند. این فاکتورها به‌صورت دوبرگی صادر و برگ اصلی به خریدار ارائه گردد.

- حضور به‌موقع و مستمر غرفه‌داران در طول ساعات کار نمایشگاه الزامی است و مسئولیت بروز هرگونه خسارت ناشی از عدم حضور و یا غفلت حضور به‌عهده غرفه‌دار می‌باشد. بدیهی است در طول مدت تعطیلی نمایشگاه حفاظت از آثار غرفه‌ها برعهده مدیریت نمایشگاه خواهد بود.

  

-شرایط شرکت در یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان- خرداد 98


 1- محل برگزاری نمایشگاه، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اصفهان (سالن نقش جهان) واقع در محل پل شهرستان می باشد.


زمان برگزاری نمایشگاه از 28 لغایت 31 خرداد ماه می باشد.


ساعت بازدید از نمایشگاه 16 الی 22 خواهد بود.


به همراه داشتن تصویر یکی از مجوز های  تولیدی معتبر ( پروانه کارگاهی- انفرادی- کارت شناسایی) جهت حضور در نمایشگاه الزامی است.


ورود هر گونه کالای غیر ایرانی  و غیر صنایع دستی در نمایشگاه اکیدا ممنوع می باشد و در صورت  مشاهده تیمهای کارشناسی نسبت به تعطیلی غرفه اقدام خواهد نمود و محصولات ایشان در معاونت صنایع دستی ضبط و گزارش به معاونت صنایع دستی کشور  و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مربوطه  ارسال می شود.


 صنعتگران شرکت کننده ملزم به رعایت شرایط و مقررات حاکم بر شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان       می باشند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی معاونت صنایع دستی استان اصفهان، آقای رودبارانی و خانم توکلی با شماره ثابت 03132665417 داخلی 1081 و 1082 تماس حاصل نمایید.


 شرایط اجاره غرفه آزاد:


 1- شرکت کیان فرتاک هستی از شرکت های تابعه هولدینگ کافل به شماره تماس 031-36275575 مجری برگزاری نمایشگاه می باشد.


جهت درخواست غرفه آزاد، معرفی نامه معاونت صنایع دستی استان محل فعالیت به معاونت صنایع دستی استان اصفهان الزامی می باشد.


متقاضی پس از تایید نهایی معاونت صنایع دستی اصفهان، جهت ثبت نام نهایی به شرکت مجری معرفی می گردد.


متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.iite.ir   مراجعه نمایند.


حساب جاری شرکت کیان فرتاک هستی به شماره 0111139279006 و یا شماره کارت 6037691990294647 و شماره شبا  (IR 960190000000111139279006) نزد بانک صادرات شعبه شریعتی اصفهان می باشد.


غرفه های آزاد به شرح جدول زیر واگذار می گردند:

ردیف

فضای داخل سالن

حداقل متراژ

اجاره بهای غرفه به ازای هر متر مربع

1

اجاره غرفه معمولی با پانل های اطراف و تجهیزات نمایشگاهی

9 متر مربع

168 هزار تومان + 9% ارزش افزوده

2

اجاره غرفه معمولی بدون پانل و تجهیزات نمایشگاهی (فقط زمین*)

18 متر مربع

هزار تومان + 9% ارزش افزوده

 

*فضای نمایشگاهی بدون تجهیزات ( فقط زمین) فاقد هر گونه سازه نمایشگاهی بوده و مشارکت کننده ملزم به انجام غرفه سازی حداقلی می باشد.

شماره تماس شرکت مجری جهت تکمیل مراحل ثبت نام  09130933408

اصفهان، چهار باغ بالا، خیابان شریعتی، کوچه یکم، پلاک 30

 

- نمایشگاه تخصصی ظروف و صنایع دستی مرتبط با غذا در جوار پنجمین جشنواره بین المللی اکو -زنجان

زمان برگزاری نمایشگاه  29/01/98  لغایت 01/02/98 به مدت 4 روز می باشد.

محل برگزاری نمایشگاه : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان

آخرین مهلت تقاضا: 24/01/98

تاریخ حضور هنرمندان جهت غرفه چینی بعد از ظهر روز 28/01/98

امکانات هرغرفه  : روشنائی متعارف– یک عدد میز و دو عدد صندلی میباشد ( سالن مجهز به دوربین مدار بسته میباشد)

جهت اسکان هنرمندان خوابگاه دانشجویی به ازای هر غرفه یک نفر رایگان در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت پذیرش اسکان از آوردن همراه خودداری گردد.

آثار صنایع دستی ارائه شده در غرفه ها باید از رشته های صنایع دستی مرتبط با غذا بوده و از کیفیت و مرغوبیت برخوردار باشد.

حضور هنرمندان حداقل نیم ساعت قبل از باز گشایی نمایشگاه و همچنین در ساعت کار نمایشگاه در غرفه الزامی بوده و عواقب عدم رعایت آن متوجه غرفه داران خواهد بود.

ساعت کار نمایشگاه از ساعت 16بعد از ظهر لغایت 22 شب میباشد.

 

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

شرایط نمایشگاه صنایع دستی هفهشدر- زنجان:

      زمان برگزاری نمایشگاه 6/12/97 لغایت 10/12/97  به مدت 5 روز می باشد.

محل برگزاری نمایشگاه مجموعه فرهنگی  تاریخی موزه کارخانه کبریت زنجان می باشد.

هزینه غرفه 200 هزار تومان (در صورت داشتن معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان  ) می باشد.

اسکان(درصورت داشتن معرفی نامه ) برای هر غرفه یک نفر رایگان در نظر گرفته شده است . با توجه به محدودیت پذیرش درمحل اسکان  بدیهی است در صورت همراه داشتن نفرات اضافی هیچ مسئولیتی در قبال پذیرش آنها بعهده نخواهد بود.

محصولات صنایع دستی مرتبط با هفت سین نوروزی در اولویت می باشد.

مسئولیت حفظ ونگهداری کلیه اموال موجود در غرفه در ساعت برگزاری نمایشگاه بر عهده مشارکت کننده می باشد.

ارائه هرگونه محصولات خارجی و غیر صنایع دستی ممنوع بوده و در صورت مشاهده محصولات مورد نظر جمع آوری و از فعالیت غرفه مربوطه جلوگیری خواهد شد .

رعایت کلیه ضوابط و مقررات نمایشگاهی و شئونات اسلامی برای شرکت کنندگان الزامی است.

- هنرمندان جهت ثبت درخواست با همراه داشتن یکی از مجوزهای سه گانه صنایع دستی ، به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

       مهلت تقاضا: 28/11/97

 

-شرایط نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان فارس- شیراز:

- محل برگزاری : استانفارس، شیراز، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس (سالن حافظ)

- تاریخ برگزاری نمایشگاه : 06/12/1397 لغایت 10/12/1397

آخرین مهلت تقاضا: 28 بهمن 97

- تعداد غرفه های در نظر گرفته شده از رشته های بومی هر استان به شرح جدول پیوست می باشد .

- اسکان نیم بها برای هر غرفه یک نفر به ازای هر شب 60 هزار تومان می باشد . محل اسکان هتل آپارتمان رز ریحان می باشد. شماره کارت هتل : 6104337796516878  به  نام آقای کریم جعفری ( هتل رز )

- نشانی هتل آپارتمان رز ریحان، شیراز بلوار گلستان ، نبش خیابان محمدیان فرد جنب تامین اجتماعی شعبه 5 تلفن تماس هتل :   5-37328881 ( 071)

- لازم به ذکر است برای هرغرفه ظرفیت یک نفر پیش بینی شده است از این رو به همراه آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان جداً خودداری شود در غیر اینصورت هزینه فرد همراه به عهده خود شرکت کننده می باشد .

- به همراه داشتن یکی از مجوزهای سه گانه صنایع دستی برای شرکت کنندگان الزامی است .

- تاریخ حضور هنرمندان جهت تحویل غرفه و چیدمان یک روز قبل می باشد.

- معرفی صنعتگران و تحویل غرفه فقط از طریق معرفی نامه معاونت صنایع دستی استان قابل قبول است .

- امکانات هر غرفه روشنایی متعارف یک عدد میز و دو عدد صندلی می باشد .

- آثار صنایع دستی ارائه شده در غرفه ها باید دارای برچسب قیمت باشد و غرفه دار ملزم به ارائه فاکتور خریدار می باشد.

- هنرمندان جهت ثبت درخواست با همراه داشتن یکی از مجوزهای سه گانه صنایع دستی ، به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

-شرایط چهارمین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان قم و دومین نمایشگاه تخصصی هنرهای اسلامی

- محل برگزاری : قم، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قم

- تاریخ برگزاری نمایشگاه : 30/11/1397 لغایت 03/12/1397

- ساعت کار نمایشگاه :16 الی 22

- هزینه اسکان و غرفه رایگان می باشد .

- هزینه غذا به عهده صنعتگر می باشد.

- لازم به ذکر است برای هرغرفه ظرفیت یک نفر پیش بینی شده است از این رو به همراه آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان جداً خودداری شود در غیر اینصورت هزینه فرد همراه به عهده خود شرکت کننده می باشد .

- اولویت با رشته های بومی شاخص استانها می باشد .

- به همراه داشتن یکی از مجوزهای سه گانه صنایع دستی برای شرکت کنندگان الزامی است .

- ارائه هرگونه محصولات خارجی و غیر صنایع دستی ممنوع بوده و در صورت مشاهده محصولات مربوطه جمع آوری و از ادامه فعالیت غرفه جلوگیری به عمل می آید .

- امکانات هر غرفه روشنایی متعارف یک عدد میز و دو عدد صندلی می باشد .

- شرکت کنندگان مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از غرفه خود به غیر – تعویض غرفه و یا مشارکت در غرفه ها نمی باشد .

  هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

 

-شرایط نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان مازندران

- محل برگزاری : مازندران – ساری – بوستان ولایت

- تاریخ برگزاری نمایشگاه : 21/12/1397 لغایت 25/12/1397

- آخرین مهلت تقاضا: 07/11/97

- ساعت کار نمایشگاه :15 الی 21

- هزینه اسکان و هزینه سرویس ایاب وذهاب از محل اسکان به نمایشگاه و بالعکس برای هر غرفه یک نفر رایگان می باشد .

- هزینه غذا به عهده صنعتگر می باشد.

- لازم به ذکر است برای هرغرفه ظرفیت یک نفر پیش بینی شده است از این رو به همراه آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان جداً خودداری شود در غیر اینصورت هزینه فرد همراه به عهده خود شرکت کننده می باشد .

- اولویت با رشته های بومی شاخص استانها می باشد .

- به همراه داشتن یکی از مجوزهای سه گانه صنایع دستی برای شرکت کنندگان الزامی است .

- ارائه هرگونه محصولات خارجی و غیر صنایع دستی ممنوع بوده و در صورت مشاهده محصولات مربوطه جمع آوری و از ادامه فعالیت غرفه جلوگیری به عمل می آید .

- امکانات هر غرفه روشنایی متعارف یک عدد میز و دو عدد صندلی می باشد .

- شرکت کنندگان مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از غرفه خود به غیر – تعویض غرفه و یا مشارکت در غرفه ها نمی باشد .

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

 

-نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی بوشهر دی ماه 1397

آخرین مهلت تقاضا: 25/8/97

مکان برگزاری:بوشهر، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان

 تاریخ برگزاری: 03/10/97 لغایت 07/10/97 

 تاریخ تحویل غرفه ها:02/10/97 

ساعت برگزاری نمایشگاه: از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب .

 هزینه غرفه، اسکان و پذیرایی با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد.

 هزینه غرفه آزاد: 12 متر مربع 300 هزار تومان

 اسکان و غذا برای غرفه های آزاد رایگان می باشد.

 امکانات هر غرفه : روشنایی متعارف – یک عدد میز و صندلی می باشد .

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت، دارندگان نشان استاندارد، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.-سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (IRAN expo 2018)

تاریخ برگزاری: 22 لغایت 25 آذرماه 1397

مکان: تهران، مرکز نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب

اطلاعات بیشتر: خانم مهندس واحدی 09122306933 و 09302306933

مجری: تعاونی خانه هنر سوده عقیق

هزینه:

با تجهیزات حداقل 12 متر مربع، هر متر مربع 253 هزار تومان جمعا 30360000 ریال

بدون تجهیزات حداقل 24 متر مربع 230هزار تومان جمعا 55200000 ریال

شماره حساب 118213238 و شماره شبا IR 580180000000000118213238   به نام شرکت توسعه صنعت نمایشگاه و رویداد-دوازدهمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین- سال 1397

نمایشگاه سراسری – بازرگانی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران – گلستان

 شرایط و مقررات

 عنوان :  نمایشگاه سراسری - بازرگانی صنایع دستی ایران

 تاریخ برگزاری در شهرستان گرگان :29/8/97 لغایت 2/9/97

 مکان برگزاری گرگان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

 ورود هنرمندان استان ها جهت چیدمان غرفه های نمایشگاه گرگان  28/8/97 ساعت 10 صبح و برای هنرمندان استان گلستان ، ساعت 12 می باشد .

 تاریخ برگزاری در شهرستان گنبد :3/9/97 لغایت 7/9/97

 مکان برگزاری گنبد : جنب میدان بسیج - مجموعه ورزشی المپیک

 ورود هنرمندان جهت چیدمان غرفه های نمایشگاه گنبد  2/9/97 ساعت 10 صبح می باشد .

 فضای در نظر گرفته شده مسقف می باشد .

 متراژ غرفه ها :  هر غرفه 9 یا 12 متر مربع می باشد .

 امکانات هر غرفه : روشنایی متعارف – یک عدد میز و صندلی می باشد.

 هزینه غرفه های صنایع دستی با توجه به سهمیه اعلام شده ، رایگان می باشد.

 هزینه غرفه آزاد در نمایشگاه گرگان به متراژ 12 متر مربع 000/000/5 ریال می باشد.

 کلیه هزینه های نمایشگاه اعم از خوراک – اسکان – ایاب و ذهاب در نمایشگاه گرگان به عهده هنرمندان می باشد.

 هزینه غرفه در نمایشگاه شهرستان گنبد طبق سهمیه اعلامی رایگان بوده و هزینه اسکان و غذا به عهده مشارکت کننده خواهد بود.

 آثار صنایع دستی موجود در غرفه ها باید از کیفیت و مرغوبیت برخوردار باشد و از شرکت صنایع دستی خارجی و غیر صنایع دستی جلوگیری به عمل می آید .

 هنرمندان دارای مهر اصالت و درجه هنری در انتخاب غرفه برتر در اولویت قرار خواهند داشت .

 به ازاء هر غرفه یک نفر پیش بینی شده واز حضور همراه خود داری گردد .

 پوشیدن لباس محلی برای غرفه داران ، جزء امتیازات نمایشگاه می باشد .

 این اداره کل فقط هنرمندان معرفی شده بر اساس سهمیه هر استان را پذیرش می نمایند و از حضور نماینده ، همراه و یا هر عنوان دیگر در نمایشگاه جلوگیری به عمل می آید .

 از جمله معیار های انتخاب غرفه برتر در نمایشگاه :

- ارائه اقلام تبلیغاتی در نمایشگاه و بسته بندی مناسب

- شناسنامه دار نمودن محصولات صنایع دستی در نمایشگاه

- حضور و خروج به موقع در نمایشگاه ، نظم و انظباط ، نوآوری ، کیفیت تولید ، پوشش محلی و ...

 هنرمندان مشارکت کننده در صورت تقاضای اسکان می توانند در هتل آپارتمان های هماهنگ شده با هزینه هر شب 000/900 ریال و یا خانه های مسافر با هزینه هر شب میانگین 000/700 ریال اقامت داشته باشند.( اطلاعات محل های اقامت در روز چیدمان در اختیار هنرمندان قرار خواهد گرفت).

 آخرین مهلت تقاضا: 22/08/97

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

-نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان هرمزگان- بندرعباس آذر 1397

آخرین مهلت تقاضا: 28/8/97

 مکان برگزاری:بندرعباس، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان

 تاریخ برگزاری: 07/9/97 لغایت 11/9/97 

 تاریخ تحویل غرفه ها: 06/9/97

 ساعت برگزاری نمایشگاه: از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب .

 هزینه غرفه، اسکان و پذیرایی با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد.

  امکانات هر غرفه : روشنایی متعارف – یک عدد میز و صندلی می باشد .

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

 توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت، دارندگان نشان استاندارد، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.-شرایط نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان سمنان آذر 1397

آخرین مهلت تقاضا: 25/8/97

شرکت کنندگان از استانهای  : البرز – خراسان رضوی– قم-  گلستان – مازندران- اصفهان– کرمان – سیستان و بلوچستان - یزد و سمنان می باشند.

 

مکان برگزاری:نمایشگاه در سمنان – خیابان قدس ساختمان شورای شهر 

 تاریخ برگزاری: 19/9/97 لغایت 23/9/97 

 تاریخ تحویل غرفه ها: 20/9/97

 ساعت برگزاری نمایشگاه: از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب .

  امکانات هر غرفه :

 روشنایی متعارف – یک عدد میز و صندلی می باشد .

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت، دارندگان نشان استاندارد، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

 

-نمایشگاه سراسرى صنایع دستى، استان خراسان جنوبی بیرجند:

مکان: بیرجند ، محل دایمى نمایشگاههاى بین المللی استان

زمان: 1397/09/11 لغایت  1397/09/15

ساعت نمایشگاه : 16 الی 23

هزینه غرفه و اسکان با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد

آخرین مهلت تقاضا: 1397/08/10

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد صادرات و نمایشگاه ها مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

  -نمایشگاه سراسرى صنایع دستى، استان سیستان وبلوچستان- زاهدان :

مکان: زاهدان، محل دایمى نمایشگاههاى سراسری استان

 زمان: 1397/08/28 لغایت  1397/09/02

 ساعت نمایشگاه : 16 الی 21:30

هزینه غرفه با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد

هزینه اسکان و پذیرایی بر عهده متقاضی می باشد

 آخرین مهلت تقاضا: 1397/08/05

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 -نمایشگاه سراسرى صنایع دستى، استان یزد - شهر یزد

همزمان با:"دومین نمایشگاه تخصصی زیلو ، حصیر و زیراندازهای سنتی"

 مکان: یزد، محل دایمى نمایشگاههاى بین المللی استان

 زمان: 1397/08/22 لغایت  1397/08/26

 ساعت نمایشگاه : 16 الی 22:30

هزینه غرفه و اسکان با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد

هزینه پذیرایی بر عهده متقاضی می باشد

 آخرین مهلت تقاضا: 1397/08/02

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

 -سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سئول       آخرین مهلت جهت ثبت نام :20 مردادماه 1397

مدارک لازم جهت ثبت نام :

یک قطعه عکس ٣*٤پشت نویسی شده ،کپى مجوز صنایع دستى، تکمیل فرم تعهدنامه در واحد بازرگانی معاونت صنایع دستی استان

مدارک لازم را تحویل معاونت صنایع دستی استان محل فعالیت نموده و در صورت تایید اقدام به واریز وجه نمایید .

هزینه هرمتر مربع :

سالن 8 و 9 :

1,479,950 ریال

 

سالن 10 و 11 :

1,411,550 ریال

 

سالن 25 :

1,182,650 ریال 

-هشتمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه تخصصی چوب خراسان شمالی -مرداد1397-بجنورد

 

محل برگزاری:استان خراسان شمالی – بجنورد- منطقه نمونه ملی گردشگری- بش قارداش(فضای باز )

 تاریخ برگزاری:16/5/97لغایت 19/5/97

 

کلیه  هزینه نمایشگاه اعم از غرفه – اسکان وپذیرایی (خوابگاه دانشجویی) وایاب ذهاب به نمایشگاه وبالعکس رایگان می باشد.

به ازای هر غرفه یک نفر اسکان و تغذیه پیش بینی شده است واز حضور نفرات اضافی تحت هرعنوانی خودداری می شود.

تبصره : درصورت حضور نفرات اضافه به عنوان همراه به ازای هر نفر مبلغ 000/350 تومان جهت اسکان و تغذیه دریافت خواهد شد.

متراژ غرفه ها : هرغرفه 9متر مربع.

آخرین مهلت تقاضا: 4/5/97

ورودهنرمندان جهت چیدمان غرفه یک روز پیش از گشایش نمایشگاه (15/5/97)راس ساعت 9صبح خواهدبود.

ساعت کار نمایشگاه 17 الی 23 .

الصاق برچسپ قیمت بر روی کلیه کالاها الزامی است.

امکانات هرغرفه : روشنایی متعارف ، پریزبرق،دو عددصندلی، و یک عددمیز.

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند .

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد .

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.-نمایشگاه سراسری صنایع دستی زنجان، گاوازنگ همزمان با جشنواره آش ایرانی مرداد 1397

 محل برگزاری:استان زنجان، زنجان، منطقه تفریحی گاوازنگ

 تاریخ برگزاری:22/05/97 لغایت 26/05/97

کلیه  هزینه نمایشگاه اعم از غرفه – اسکان (خوابگاه دانشجویی) با معرفی نامه از سوی معاونت های استانی رایگان می باشد.

به ازای هر غرفه یک نفر اسکان پیش بینی شده است واز حضور نفرات اضافی تحت هرعنوانی خودداری می شود.

آخرین مهلت تقاضا: 01/05/97

ساعت کار نمایشگاه 17 الی 23 .

الصاق برچسپ قیمت بر روی کلیه کالاها الزامی است.

امکانات هرغرفه : روشنایی متعارف ، پریزبرق،دو عددصندلی، و یک عددمیز.

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند .

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد .

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

-نمایشگاه سراسرى صنایع
دستى کرمانشاه مرداد 97  

مکان: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شاهد،  محل دایمى نمایشگاههاى بین المللى استان کرمانشاه

زمان: 02/05/97 لغایت 07/05/97

 هزینه غرفه، با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد . اسکان به ازای هر شب 15 هزار تومان ( یک هفته 105 هزار تومان)

 آخرین مهلت تقاضا: 26/04/97

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند .

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد .

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت

 -پنجمین‌ نمایشگاه سراسرى صنایع دستى ارومیه ، مرداد و شهریور 97 (همزمان با نمایشگاه گردشگرى)

  مکان: ارومیه، پارک جنگلى، محل دایمى نمایشگاههاى بین المللى

  زمان: 29/05/97 لغایت  02/06/97

 ساعت نمایشگاه : ١٧ الی ٢٣

  هزینه غرفه، اسکان و ترانسفر شهرى با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد. 

  آخرین مهلت تقاضا: 17/04/97

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

 

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

 

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

 با توجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 -نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تبریز تیرماه 1397

 مکان: تبریز ، محل دایمى نمایشگاههاى بین المللی )سالن امیرکبیر (

زمان: ١٣٩٧/٠٤/١٢ لغایت  ١٣٩٧/٠٤/١٦

ساعت نمایشگاه : ١٦ الی ٢٢

هزینه غرفه با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد.  

هزینه اسکان  نیم بها

 آخرین مهلت تقاضا: ١٣٩٧/٠٣/٢٩

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند .

 

 توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد .

 باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.-نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران بهمن 95
                       فرم ثبت نام نمایشگاه

زمان برگزاری: 28 بهمن لغایت 1 اسفند 1395

مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران- سالن 10 و 11

مهلت اعلام تقاضا: 10/11/1395

متقاضیان لازم است فرم ثبت نام را تکمیل و پس از تحویل و تایید معاونت صنایع دستی نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

·        کپی مجوز از معاونت صنایع دستی

·        یک قطعه عکس

·        ارائه تصاویر آثار

·        فرم ثبت نام

معیارهای انتخاب :

·        دارا بودن نشان ملی و یونسکو

·        بسته بندی مناسب

·        کاتالوگ و بروشور

·        کیفیت تولید کالاها

شرایط نمایشگاه:

هزینه ( ریال)

متراژ غرفه

ردیف

12.020.000 ریال

غرفه 12 متری

1

ضمنا اسکان، ایاب ذهاب و غذا به عهده هنرمندان می باشد.-دومین نمایشگاه تخصصی نساجی سنتی و نهمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صایع دستی ایران- یزد

زمان برگزاری: 22 لغایت 26 تیرماه 1395

مکان: یزد- صفائیه- بلوار شهید قندی- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان یزد

ساعات بازدید: 17 لغایت 23                                                                                        

هزینه غرفه: 500 هزار تومان که متقاضیان در صورت معرفی از طرف معاونت استان با احتساب تخفیف 30 درصدی، 350 هزار تومان محاسبه می گردد.

هزینه چادر عشایری: هر متر مربع 10 هزار تومان و حداقل متراژ چادر عشایری 40 متر مربع می باشد.

هزینه اسکان و پذیرایی: به ازای هر غرفه یک نفر 250 هزار تومان

آخرین مهلت اعلام تقاضا: 8/ 4/95

شماره تماس برای اعلام تقاضا: 32665420 آقای رودبارانی، خانم توکلی-پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تهران خرداد 95

زمان برگزاری: 5 لغایت 10 خرداد 1395

مکان برگزاری: مصلی امام خمینی ( ره)

در صورت تقاضا برای متراژی بیش از غرفه های 6،9 و 12 متری، متقاضیان می بایست با مضرب دو درخواست اعلام نیاز نمایند.

مهلت اعلام تقاضا: 5/2/95

معیارهای انتخاب :

·          دارا بودن نشان ملی و یونسکو

·          بسته بندی مناسب

·          کاتالوگ و بروشور

·          کیفیت تولید کالاها

شرایط نمایشگاه:

هزینه ( ریال)سهمیه استان

متراژ غرفه

ردیف

9.120.000

2

تیپ یک ( غرفه 6 متری)

 

1

13.680.000

5

تیپ دو ( غرفه 9 متری)

 

2

18.240.000

10

تیپ سه ( غرفه 12 متری)

 

3

 

ضمنا اسکان، ایاب ذهاب و غذا به عهده هنرمندان می باشد.

 

-نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و هدایا و خدمات وابسته به مسافران نوروزی اصفهان- شهربازی سیمرغ

مکان: اصفهان، شهربازی سیمرغ

زمان: 2 /1/95 لغایت 14/1/95

مجری برگزاری: شرکت آراد سازه خلیج فارس

هزینه ها: غرفه 9 متری 800 هزار تومان (متراژ غرفه حداقل 9 متر)

متقاضیان رشته های صنایع دستی با ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی از تخفیف 40 درصدی برخوردار خواهند شد.

شماره تماس جهت هماهنگی غرفه: 09137408524 خانم نیلفروشان

 

-نمایشگاه نوروزی صنایع دستی گرگان- ناهار خوران

تاریخ برگزاری: 28/12/94 لغایت 15/01/95

مکان: ناهار خوران

ابعاد غرفه: 9 متر مربع

مجری برگزاری: شرکت تعاونی صنایع دستی کوثر هیرکانیان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان

شماره تماس هماهنگی: 09119688400 آقای قلی زاده

هزینه غرفه: 800 هزار تومان ( متقاضیان با ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی از تخفیف 50 درصدی برخوردارخواهند شد) جهت صدور معرفی نامه  با ارائه کارت شناسایی یا پروانه تولید معتبر به امور نمایشگاهها واقع در خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیر کبیر، مراجعه نمائید.

 

-نمایشگاه صنایع دستی و سوغات تنکابن- شیرود

مجری: شرکت نمایشگاهی سرزمین طراحان برتر دنیز و شرکت گردشگری هفت خوان

تاریخ برگزاری: 29/12/94 لغایت 13/01/94

مکان: مازندران- تنکابن- شیرود- مجتمع هایپر سنتر خزر

هزینه ها:

ابعاد غرفه

6 متر

9 متر

12 متر

16 متر

قیمت

700 هزار تومان

1 میلیون تومان

ا میلیون و 200 هزار تومان

ا میلیون و 500 هزار تومان

 

اسکان به ازای هر غرفه دو نفر رایگان. در صورت درخواست نفر اضافه به ازای هر نفر هر شب 15 هزار تومان. در صورت درخواست هتل آپارتمان یا سوئیت به ازای هر شب 60 هزار تومان

شماره تماس: 09363901144 دفتر تهران: 66915576 الی 7

-نمایشگاه صنایع دستی و سوغات نوروز 1395 اصفهان- چهلستون

زمان برگزاری: 28/01/95 لغایت13/01/95

مجری برگزاری: شرکت سیاحان چهلستون اصفهان

قیمت و شرایط غرفه های صنایع دستی:

هزینه: غرفه های صنایع دستی هر متر مربع 300 هزار تومان

هنرمندان متقاضی در رشته های صنایع دستی ( به جز مینا، قلمکار، قلمزنی، رودوزیهای سنتی( سرمه دوزی و ...) و خاتم)

می توانند جهت درخواست غرفه با ارائه مدارک زیر به معاونت صنایع دستی، امور نمایشگاهها سرکار خانم توکلی مراجعه نمایند.

1-      نمونه تولیدات

2-      تصاویر آثار مد نظر جهت فروش

3-      اصل مجوز صنایع دستی ( کارت شناسایی یا پروانه تولید دارای اعتبار از معاونت صنایع دستی)تلفن هماهنگی ( صرفا جهت غرفه های صنایع دستی) :32665420

قیمت و شرایط غرفه های سوغات:

هزینه: غرفه های سوغات هر متر مربع 500 هزار تومان

شماره تماس جهت درخواست غرفه های سوغات و اطلاع از شرایط آن:

 09133099162 آقای رهی و 09131040723 آقای زاهدی پور

-نمایشگاه صنایع دستی و سوغات نوروز 1395 کاشان- باغ فین

زمان برگزاری: 28/01/95 لغایت13/01/95

مجری برگزاری: شرکت سیاحان چهلستون اصفهان

هزینه:

-         غرفه های صنایع دستی 6 متری 2500000 تومان

-         غرفه های 9 متری 3500000 تومان

شماره تماس جهت درخواست غرفه:

 09133099162 آقای رهی و 09131040723 آقای زاهدی پورنمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی چادگان- دهکده فرهنگی تفریحی

مجری برگزاری: موسسه هنر گستر ایرانیان با همکاری سازمان عمران زاینده رود

مکان برگزاری: دهکده فرهنگی تفریحی چادگان ( فضای باز)

هزینه هر غرفه: 700 هزار تومان ( برخورداری از تخفیف 20 در صدی در صورت ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی)

تاریخ برگزاری: 01/01/95 لغایت 15/01/95

شماره تماس: 09190248385 و 09190839598 آقای کیوان پوریان زاده

نمایشگاه نورورزی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان مازندران

محل نمایشگاه: شهرستان چالوس

مدت نمایشگاه: 15 روز

افتتاحیه: 28/12/94

مجری: موسسه فرهنگی هنری مهر تابان تهران

شماره تماس: 02166904983 تا 02166904985 ساعات تماس 9 صبح لغایت 4 بعد از ظهر 

 

دومین نمایشگاه مشاغل خانگی، صنایع دستی و هنرهای بانوان و تزیینات منزل و هدایا ( پل شهرستان)

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان

تاریخ: 22 لغایت 26 بهمن ماه

مجری برگزاری: شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی اصفهان

قیمت غرفه: هر متر مربع 81 هزار ریال که به مبلغ فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره تماس:  -4 03132618001     خانم مظاهری

قابل ذکر است هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی با ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی از تخفیف اجاره بهای غرفه برخوردار خواهند شد.

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه:  کپی مجوز صنایع دستی( کارت شناسایی، پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید حقیقی)، سی دی تصاویر آثار.

جهت صدور معرفی نامه به معاونت صنایع دستی، امور نمایشگاهها واقع در خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری، معاونت صنایع دستی مراجعه نمایید.

 نمایشگاه عرضه و فروش محصولات صاحبان مجوز مشاغل خانگی مشهد