چهارشنبه 30 آبان 1397
هنرمندان دارای درجه یک هنری

لیست هنرمندان دارای درجه یک هنری

   

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال

شهرستان

رشته هنری

1

سیدخلیل یاالله

1392

کاشان

مخمل بافی

2

اکبر مهدی ئی

1388

اصفهان

طراحی فرش

4

مهدی ملک زاده

1386

اصفهان

برش فلز

5

محمدحسن مقضی

1390

اصفهان

کاشی معرق

6

مرتضی مطیی فرد

1389

اصفهان

گچبری سنتی

7

مرتضی فرهادیه

1390

اصفهان

طراحی فرش

8

لطفعلی فیروزی فر

1393

اصفهان

گچبری و مقرنس

9

غلامعلی فیض الهی

1392

اصفهان

میناکاری

10

غلامرضا فیض الهی

1392

اصفهان

میناکاری

11

رضا قادران

1392

اصفهان

قلمزنی

12

منوچهر قربانپور

1393

اصفهان

سازسازی

13

محمد ابراهیم گلریز خاتم

1387

اصفهان

خاتم

14

علی ظریفی اصفهانی

-

اصفهان

قلمزنی

15

حسین علاقمندان

-

اصفهان

قلمزنی

16

سید مهدی علمداری

-

اصفهان

قلمزنی

17

اکبر صامتی

-

اصفهان

قلمزنی

18

مهرداد صدری شهرضایی

1386

اصفهان

نگارگری

19

اسدالله شاه میوه

1392

اصفهان

خاتم

20

محمدعلی ساعی

-

اصفهان

قلمزنی

21

امیرعلی ساعی

-

اصفهان

قلمزنی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال

شهرستان

رشته هنری

22

رجبعلی ساعی

1392

اصفهان

قلمزنی

23

علی خوشنویس زاده

1390

اصفهان

سوخت چرم

24

جمشید خداد نوش آبادی

1393

کاشان

زری بافی

25

رضاخادم حسینی بهشتی

1394

اصفهان

قلمزنی

26

عباس خاتمی فرد

1387

اصفهان

خاتم

27

محمود جلالتی

-

کاشان

زری و شعربافی

28

جلیل جوکار

1390

اصفهان

نگارگری

29

منصور حافظ پرست

1386

اصفهان

قلمزنی

30

آقاجمال پاکنژاد ریزی

1383

اصفهان

دواتگری و زرگری

31

محمود تمتاجی

1393

کاشان

زری بافی

32

علیرضا اسدی

1394

اصفهان

قلمزنی

33

محمد اسکندری

1383

اصفهان

قلمزنی

34

رضا بدراسما

1387

اصفهان

نگارگری

35

احمد بزرگیان

1390

اصفهان

قلمزنی

36

فضل االه بهاری

-

شهرضا

سفال و سرامیک

37

احمد بهدادنیا

1393

اصفهان

قلمزنی

38

محمد بینوا

1393

کاشان

زری بافی

39

محمدعلی شیرکش

1386

اصفهان

قلمزنی

40

اسماعیل شیران

1394

اصفهان

سفال و سرامیک

41

مجید صادق زاده

1393

اصفهان

نگارگری

 لطفا در صورت تمایل به تماس با  این هنرمندان ، از طریق معاونت صنایع دستی اقدام فرمایید.