چهارشنبه 30 آبان 1397
لیست هنرمندان دارای درجه دو هنری

 

لیست هنرمندان دارای درجه 2 هنری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته هنری

سال

شهر

1

مهدی آسخی

مرمت

1389

اصفهان

2

غلامحسین آقارخ شاه عنایتی

نگارگری

1387

اصفهان

4

مهدی ابراهیم علویجه

مرمت فرش

1390

اصفهان

5

جلال ابراهیم زاده اصفهانی

قالیبافی

1390

اصفهان

6

مرادعلی احمدیان

مرمت نقوش تزیینی

1383

اصفهان

7

روح اله اسحاق زاده

تذهیب

1389

اصفهان

8

محسن نکویی

مرمت آثار هنری

1383

اصفهان

9

حسن نیسانی

قلمزنی

1390

اصفهان

10

میثم نیلی

نگارگری

1392

اصفهان

11

الهام هدایت

بافت

1393

اصفهان

12

مصطفی فرهادیه

طراحی فرش

1383

اصفهان

13

سعید فصیح مارنانی

نگارگری

1382

اصفهان

14

اصغر فولادگر

مینا

1392

اصفهان

15

مهری فیناسیان

قلمزنی

1392

اصفهان

16

مجید ملک زاده

برش فلز

1387

اصفهان

17

فتحعلی قشقایی فر

بافت

 

اصفهان

18

علی کرباسیون

طراحی فرش

1390

اصفهان

19

منصور متشکر آرانی

زری بافی

1393

اصفهان

20

علی محمودیان خونقانی

طراحی فرش

1390

اصفهان

21

امیررضا صیدی

قلمزنی

1392

اصفهان

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته هنری

سال

شهر

22

جواد عباد سیچانی

چاپ قلمکار

1393

اصفهان

23

رمضانعلی عراقی خوزانی

قلمزنی

1392

اصفهان

24

سعید اعکاف زاده

قلمزنی

1390

کاشان

25

عباس شیرانی

قلمزنی

1386

اصفهان

26

مجید صادق زاده

نگارگری

1390

اصفهان

27

مهدی شاه محمدیان

قلمزنی

1387

کاشان

28

اسدالله شاه میوه اصفهانی

خاتم

1384

اصفهان

29

محمدحسن شبانی

زری بافی

1390

شهرضا

30

حسن زرین نقش

نقاشی سنتی

1390

اصفهان

31

فاطمه زیبا نیا

قلمزنی

1392

کاشان

32

سیدحسن سجادیه

مرمت فرش

1386

اصفهان

33

غفار سردابی

زیلو

1393

اصفهان

*34

محمود تمتاجی

زری بافی

1390

اصفهان

*35

علیرضا اسدی

قلمزنی

1389

اصفهان

36

حسین اسدی

قلمزنی

1392

اصفهان

37

کریم امیدی

طلاکوبی

1390

اصفهان

38

حسن امین الرعایا

مرمت آثار هنری

 

اصفهان

39

مهدی ایرانی

تذهیب-گل و مرغ

1390

اصفهان

40

عباسعلی ایوبی

خاتم

1389

اصفهان

41

علیرضا ایرانپور

بافت

1392

اصفهان

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته هنری

سال

شهر

42

محمد بخت آور

طراحی فرش

1392

اصفهان

43

پروین بهروزیان

گلیم و گبه

1390

اصفهان

*44

محمد بینوا

زری بافی

1390

کاشان

45

مسعود داستانپور

احجام فلزی

1390

اصفهان

46

رسول دلیلی شعاعی

قلمزنی

1389

اصفهان

47

پریسا رضایی جواهری

منبت

1390

اصفهان

48

مرتضی زابلیان

چاپ قلمکار

1394

اصفهان

49

اکبر جامه طحاف

مرمت فرش

1383

اصفهان

50

داوود جاوری

سازسازی

1387

اصفهان

51

اکبر جندقیان

مرمت اینه کاری

1389

اصفهان

52

مجید جوهریان

مجسمه سازی فلزی

1390

اصفهان

53

ایران حدادگر اصفهانی

طراحی فرش

1390

اصفهان

54

بابک حلوائی

طراحی و نقاشی سنتی

1390

اصفهان

55

عباس خاتمی فرد

خاتم

1382

  اصفهان

56

منوچهر خادم ملت

خاتم

1387

اصفهان

57

عباسعلی خانی

مرمت نقوش تزیینی

1383

اصفهان

58

محمد خرم نژاد

قلمزنی

1390

اصفهان

59

علی دادخواه

طراحی فرش

1390

اصفهان

 60
 محمد واعظی
 قلمزنی  1395  اصفهان
 61  بهروز ثابت راسخ
 نقاشی روی کاشی
 1395  اصفهان
 62 رضا کرباسیون
طراحی نقوش سنتی
 1394  اصفهان
 63 احمد همت یار
تزیینات معماری
 1394  اصفهان

 

لطفا در صورت تمایل با این هنرمندان،  از طریق معاونت صنایع دستی اقدام نمایید.