یک شنبه 29 فروردين 1400
تسهیلات طرح های فنی واعتباری:

تسهیلات طرح های فنی و اعتباری:

این تسهیلات طی تفاهم نامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بانک گردشگری به متقاضیان دارای کارگاههای تولیدی به منظور خرید مواد اولیه ،خرید تجهیزات ، نوسازی تجهیزات و ایجاد اشتغال تعلق می گیرد.

نرخ کارمزد این تسهیلات 10 % بوده و دارای 6 ماه تنفس و بازپرداخت 24 ماهه ( جمعا 30 ماه ) می باشد.