سه شنبه 12 اسفند 1399
میراث ناملموس استان اصفهان ثبت شده در فهرست آثار ملی


نام اثر

شماره ثبت

تاریخ ثبت

گستره موضوع

وضعیت ثبتی

مخمل بافی

1

1388/12/19

ملی

در خطر

زری بافی

2

1388/12/19

ملی

در خطر

شعربافی کاشان

9

1388/12/19

استانی کاشان

پاسداری فوری

مهارت های بافت فرش کاشان

36

1388/5/31

استانی اصفهان

عادی

فن کاشی کاری زرین فام

45

1388/12/19

استانی اصفهان

پاسداری فوری

خط و نقش ناخنی

54

1388/12/19

منطقه ای تهران اصفهان

پاسداری فوری

قالی بافی نایین

60

1388/12/19

استانی اصفهان

پاسداری فوری

نقاشی قلمکار اصفهان

65

1388/12/19

استانی اصفهان

پاسداری فوری

گلابتون سازی

67

1388/12/19

استانی اصفهان

پاسداری فوری

قلم زنی

84

1388/12/19

منطقه ای شیراز اصفهان کرمانشاه

عادی

زیلوبافی کاشان

116

1389/03/05

استانی اصفهان

عادی

فیرزوزه کوبی

171

1389/11/19

استانی اصفهان

عادی

پاپیه ماشه

176

1389/11/19

استانی اصفهان

عادی

مهارت دوخت پوشاک سنتی

344

1390

 

 

خراطی سنتی نطنز

482

1391/06/20

استانی اصفهان

عادی

مهارت ساخت سفال نطنز

483

1391/06/20

استانی اصفهان

عادی

گره چینی چوب

484

1391/06/20

استانی اصفهان

عادی

قفل سازی نجف آباد

485

1391/06/20

استانی اصفهان

عادی

عبابافی

486

1391/06/20

استانی اصفهان

عادی

مینای نقاشی اصفهان

487

1391/06/20

استانی اصفهان

عادی

مهارت بافت سفره بافی ورزنه

761

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

تکنیک بافت کلاه نمدی (کلاه مالی)نجف آباد

762

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

مهارت رنگرزی سنتی (صباغی) کاشان

763

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

تکنیک و فن منبت گلپایگان

764

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

کاشی سازی هفت رنگ اصفهان

765

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

قواره بری (مشبک بری) روی چوب

766

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

فرش بافی ویست خوانسار

769

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

مهارت چاپ قلمکار ( چاپ مهری)

770

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

مسگری کاشان

771

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

گیوه بافی نشلج کاشان

772

1391/11/04

استانی اصفهان

عادی

مهارت بافت قالی جوشقان قالی

1087

1394/04/22

 

 

دانش و مهارت رفوگری قالی اصفهان

1190

1394/12/22

 

 

دانش و مهارت رفوگری قالی کاشان

1191

1394/12/22

 

 

فن و مهارت ساخت اسطرلاب مسطح

105

1396/06/01

استانی اصفهان

 

نمدمالی سمیرم

1414

1396/06/01

استانی اصفهان

 

ارغوان بافی نجف آباد

1416

1396/06/01

استانی اصفهان

 

خاتم اصفهان

1417

1396/06/01

استانی اصفهان

 

سفالگری شهرضا

1418

1396/06/01

استانی اصفهان

 

طلاکوبی روی فلز

1419

1396/06/01

استانی اصفهان

 

گوژکاری - جنده کاری گونه ای قلمزنی اصفهان

1420

1396/06/01

استانی اصفهان

 

ملیله سازی اصفهان

1421

1396/06/01

استانی اصفهان

 

مهارت نقده دوزی

 

 

در حال ثبت ملی

 

مهارت ساخت کاشی معرق

 

 

در حال ثبت ملی - مشترک با تبریز

 

مهارت دوخت پوشاک سنتی ابیانه

 

 

در حال ثبت ملی