یک شنبه 29 فروردين 1400

شامل دو بخش: ارزشیابی درجه هنری         و         دریافت نشان جغرافیایی


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ارزشیابی درجه هنری :

1-      تکمیل برگه معرفی هنرمندان ( جهت دریافت و تکمیل فرم به واحد ثبت و پژوهش واقع در معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان به آدرس خیابان 22 بهمن ، مجموعه ادارات امیر کبیرمراجعه شود .)

2-      فتوکپی کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه

3-      دو قطعه عکس 3*2 رنگی همراه با پشت نویسی

4-      ارائه مدارک لازم در خصوص تقدیرنامه ، جوائز و سوابق نمابشگاه و کلیه مدارک مربوط به رشته هنری

5-      معرفی نامه از طرف 3 استاد ممتاز در رشته مربوطه

6-      ارائه یک نسخه از تألیفات چاپ شده

7-      ارائه پژوهش ها و ترجمه ها

8-      گواهی سوابق تدریس

9-      گواهی آخرین مدرک تحصیلی

الف ) داشتن حداقل مدرک پایان دوره راهنمایی برای متقاضیان کمتر از 40 سال

ب ) داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای متقاضیانی که بیش از 40 سال دارند.

10-   گواهی حداقل 5 سال سابقه کار در رشته مربوطه از سازمانها، نهادها، مراکز فرهنگی – هنری مرتبط

11-   ارائه تصاویر باکیفیت از نمونه آثار در رشته هنری اصلی و رشته های جنبی ( حداقل 15 کپی رنگی در ابتعاد A4 یا 30 عکس باکیفیت )

توضیحات :

· همراه داشتن اصل آثار ( حداقل 5 نمونه از بهترین آثار ) در جلسه ارزشیابی الزامیست.

· هنرمندان گرامی ، پشت عکس پرسنلی و عکسهای آثارتان نام و نام خانوادگی خود را درج نمائید .

· لطفا مدرک خود را بطور منظم داخل پوشه نایلون دار با رنگ روشن قرار داده و تحول دبیرخانه ارزشیابی نمایید.مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده نشان جغرافیایی:

1-تکمیل اظهارنامه و درج مهر و امضا متقاضی

2-ارسال فرم خام اضهارنامه و درج مهر و امضا متقاضی

3-کپی شناسنامه دارندگان حق امضا مجاز طبق اخرین روزنامه رسمی

4-کپی کارت ملی دارندگان حق امضا مجاز طبق اخرین روزنامه رسمی

5-اخرین روزنامه رسمی

6-مشخصات کامل محصول

7-نقشه استان-شهر

8-تاییدیه معاونت صنایع دستی استان

9-رسید پرداخت هزینه قانونی به حساب اداره ثبت (000/150 ریال)

2171329015001 بنام تمرکز وجوه-درآمد ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی- حساب سیبا بانک ملی

یا شماره کارت آقای حسین بختیاری- بانک ملت 6104337922150006