یک شنبه 29 فروردين 1400
فهرست هنرمندان دارای درجات یک و دو هنری:
فهرست هنرمندان دارای درجه یک هنری:

شهر و استان

سال

رشته هنری

نام و نام خانوادگی

ردیف

اصفهان

87

نگارگری

رضا بدرالسما

1

اصفهان

90

قلمزنی

احمد بزرگیان

2

اصفهان

90

سرامیک

فضل ا..بهاری

3

اصفهان

93

قلمزنی

احمد بهدادنیا

4

کاشان

93

زری بافی

محمد بینوا

5

اصفهان

91

قلمزنی

محمدعلی ساعی

6

اصفهان

91

قلمزنی

علی ساعی

7

اصفهان

92

خاتم

اسدالله شاه میوه اصفهانی

8

اصفهان

93

قلمزنی

علی ظریفی اصفهانی

9

اصفهان

91

قلمزنی

حسین علاقمندان

10

اصفهان

91

قلمزنی

سیدمهدی علمداری

11

اصفهان

93

سازسازی

منوچهر قربانپور

12

اصفهان

87

خاتم

محمد ابراهیم گلریز خاتمی

13

اصفهان

89

گچبری سنتی

مرتضی مطیفی فرد

14

اصفهان

90

کاشی معرق

محمدحسن مقضی

15

اصفهان

86

برش فلز

مهدی ملک زاده

16

اصفهان

88

طراحی فرش

اکبر مهدی ئی

17

اصفهان

94

قلمزنی

علیرضا اسدی

18

اصفهان

83

قلمزنی

محمد اسکندری

19

اصفهان

87

خاتم

عباس خاتمی فرد

20

اصفهان

94

قلمزنی

رضا خادم حسینی بهشتی

21

کاشان

93

زری بافی

جمشید خداداد نوش ابادی

22

اصفهان

90

سوخت چرم

علی خوشنویس زاده

23

کاشان

92

زری و شعربافی

محمود جلالتی

24

اصفهان

90

نگارگری

جلیل جوکار

25

اصفهان

86

قلمزنی

منصور حافظ پرست مودت

26

اصفهان

92

قلمزنی

رجبعلی راعی

27

اصفهان

87

زرگری و دواتگری

آقاجمال پاک نژادریزی

28

کاشان

93

زری بافی

محمود تتمتاجی

29

اصفهان

86

قلمزنی

محمدعلی شیرکش

30

اصفهان

93

سفال سرامیک

اسماعیل شیران

31

اصفهان

93

نگار گری

مجید صادق زاده

32

اصفهان

92

قلم زنی

اکبر صامتی

33

اصفهان

86

نگار گری

مهرداد صدری شهرضایی

34

کاشان

90

مخمل بافی

سید خلیل یا اله

35

اصفهان

92

میناکاری

غلامعلی فیض الهی

36

اصفهان

92

میناکاری

غلامرضا فیض الهی

37

اصفهان

94

سفالو سرامیک

اسماعیل شیران

38

اصفهان

90

طراحی فرش

مرتضی فرهادیه

39

اصفهان

92

قلمزنی

رضا قادران

40

اصفهان

93

گچبری و مقرنس

لطفعلی فیروزی فر

41

اصفهان

94

مشبک فلز

کیقبادبذرافشان

42

اصفهان

95

گل و مرغ

سیدرضاسیدفتاحی

43

اصفهان

96

قلمزنی

علی داوری دولت آبادی

44

اصفهان

96

گچبری و مقرنس

لطفعلی کرمی باصری

45

اصفهان 

96 

کاشی سازی

اصغرشاهی

46

اصفهان 

 96

 قلمزنی

مهدی شاه محمدیان 

47 

 اصفهان 96     رودوزی         سنتی  نسرین کاردانی اصفهانی  48
 اصفهان  94    مهدی ابراهیمی علویجه  49
         


 فهرست هنرمندان دارای درجه دو هنری:

سال

رشته هنری

نام و نام خانوادگی

ردیف

93

بافت

علیرضا ایرانپور

1

90

طراحی فرش

محمد بخت آور

2

90

نقاشی سنتی

حسن زرین نقش

3

92

قلمزنی

فاطمه زیبانیا

4

86

مرمت فرش

سیدحسن سجادیه

5

93

زیلو

غفار سردابی

6

87

قلمزنی

مهدی شاه محمدیان

7

90

زری بافی

محمدحسن شبانی

8

92

قلمزنی

امیررضا صیدی

9

93

چاپ قلمکار

جواد عباس سیچانی

10

92

قلمزنی

رمضانعلی عراقی خورزوقی

11

90

قلمزنی

سعید عکاف زاده

12

92

بافت

فتحعلی قشقایی فر

13

90

طراحی فرش

علی کرباسیون

14

89

طراحی فرش

مرتضی کیانزاد

15

93

زری بافی

منصور متشکر ارایی

16

90

طراحی فرش

علی محمودیان خونقانی

17

87

برش فلز

مجید ملک زاده

18

95

طراحی سنتی

رضا کرباسیون

19

89

مرمت

مهدی اسخی

20

87

نگار گری

غلامحسین آقا رخ

21

90

مرمت فرش

مهدی ابراهیمی

22

90

قالی بافی

جلال ابراهیم زاده

23

83

مرمت نقوش تزیینی

مراد علی احمدیان

24

89

تزهیب

روح اله اسحاق زاده

25

93

بافت

الهام هدایت

26

92

نگتر گری

میثم نیلی

27

90

قلم زنی

حسن نیسانی

28

83

مرمت آثار هنری

محسن نکویی

29

92

قلم زنی

محسن نقیه

30

83

طراحی فرش

مصطفی فرهادیه

31

82

نگار گری

سعید فصیح مارنانی

32

74

گلابتون سازی

احمد فولادگر

33

92

مینا

اصغر فولادگر

34

92

قلم زنی

مهری فیناستیان

35

94

چاپ قلم کار

مرتضی زابلیان

36

90

منبت

پریسا رضایی جواهری

37

89

قلم زنی

رسول دلیلی شجاعی

38

90

احجام فلزی

مسعود داستان پور

39

83

مرمت فرش

اکبر جامه طحاف

40

87

ساز سازی

داوود جاوری

41

89

مرمت آینه کاری

اکبر جندقیان

42

90

مجسمه سازی فلز

مجید جوهریان

43

90

طراحی فرش

ایران حداد گر

44

90

طراحی نقاشی سنتی

بابک حلوایی

45

87

خاتم

منوچهر خادم ملت

46

83

مرمت نقوش تزیینی

عباس علی خانی

47

90

قلم زنی

محمد خرم نژاد

48

90

طراحی فرش

علی دادخواه

49

90

گل و مرغ

مهدی ایرانی

50

89

خاتم

عباس علی ایوبی

51

92

قلم زنی

حسین اسدی

52

94

تزیینات معماری

احمد همت یار

53

96

کاشیکاری

حمیدرضا آتش طینت

54

96

قلمزنی

رمضانعلی عراقی خوزانی

55

 95  نقاشی روی کاشی  بهروز ثابت راسخ  56
 94  سازسازی سنتی  جمشید ثابت راسخ  57
 94  قلمزنی  محمد واعظی اصیل  58
 98  مرمت فرش  احمد رضا سالمی  59