جمعه 16 خرداد 1399

معرق کاری:

معرق هنر جایگزینی قسمتهای مختلف یک طرح با چوبهای رنگی  و تلفیق آنها با یکدیگر  برای آراستن سطح یک تابلو و یا دیگر زیر ساخت ها ی چوبی می باشد .هرچند سرآغاز پیدایش هنر معرق چوب نا مشخص است اما به نظر می رسد که کشور هندوستان زادگاه اصلی این هنر باشد اصل هنر معرق چوب در ایران برگرفته از هنر کاشی معرق است که از اواخر دوره ایلخانیان و بعد از دوره تیمور یان پدید آمده است .معرق در لغت به معنی شاخه شاخه می باشد و اشاره به قطعه قطعه بودن ماهیت کلی کار دارد.در معرق کاری متناسب با ظرافت و پیچیدگی طرح از چوبهای مختلف با تنوع رنگی بالا و همچنین صدف ، استخوان و فلز استفاده می شود . در واقع این مهارت استاد کار است که از رنگ و بافت چوب در ایجاد هرچه بهتر جلوه کار خویش نهایت استفاده را نماید.برای اجرا،طرح را به صورت یک تکه روی تخت سه لایی چسبانده و براسا س خطوط هرتکه را شماره گذاری می کنند سپس به وسیله اره مویی در نهایت دقت خطوط طرح را برش داده و از هر قطعه به عنوان یک الگو برای برش چوب مورد نظر استفاده می کنند.تخت سه لایی از طریق میخ هایی کوچک به چوب اصلی متصل می شود به گونه ای که بعد از دور بری چوب بتوان تخته الگو و چوب را به راحتی ازهم جدا نمود.پس از تکمیل طرح می توان زمینه را نیز با متن چوبی و یا از پلی استر رنگی پر نمود که در اصفهان بیشتر زمینه را نیز مانند طرح با چوبهای رنگی جایگزین می کنند.در ادامه روی کار ساب زده تا پرداخت شود و سطحی همواره و یکدست  بدست آید .برای پر کردن فواصل مابین درزها از چسب چوب  و سپس بتونه هم رنگ با کار استفاده می کنند هرچقدر برش قسمتهای مختلف طرح تمیز تر باشد قطعات کار بهتر و با درز کمتری  در کنارهم جای می گیرند .این مساله به همراه مواردی چون رنگبندی کار ،پیدا نبودن اثر چسب و جای میخ ،محکم بودن زیرساخت در  ارزش گذاری یک کار معرق بسیار مهم می باشد .شی معرق کاری شده در مراحل تکمیلی با لایه ای از پله استر شفاف پوشانده می شود.معرق انواع مختلف دارد چون معرق- منبت،معرق- خاتم این دوشیوه اجرایی ترکیبی است از قطعات معرق که روی آن منبت کاری و یا خاتم کاری نیز انجام شده است .