دوشنبه 28 آبان 1397
اطلاع رسانی نمایشگاه های داخلی

-دوازدهمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین- سال 1397

نمایشگاه سراسری – بازرگانی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران – گلستان

 شرایط و مقررات

 عنوان :  نمایشگاه سراسری - بازرگانی صنایع دستی ایران

 تاریخ برگزاری در شهرستان گرگان :29/8/97 لغایت 2/9/97

 مکان برگزاری گرگان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

 ورود هنرمندان استان ها جهت چیدمان غرفه های نمایشگاه گرگان  28/8/97 ساعت 10 صبح و برای هنرمندان استان گلستان ، ساعت 12 می باشد .

 تاریخ برگزاری در شهرستان گنبد :3/9/97 لغایت 7/9/97

 مکان برگزاری گنبد : جنب میدان بسیج - مجموعه ورزشی المپیک

 ورود هنرمندان جهت چیدمان غرفه های نمایشگاه گنبد  2/9/97 ساعت 10 صبح می باشد .

 فضای در نظر گرفته شده مسقف می باشد .

 متراژ غرفه ها :  هر غرفه 9 یا 12 متر مربع می باشد .

 امکانات هر غرفه : روشنایی متعارف – یک عدد میز و صندلی می باشد.

 هزینه غرفه های صنایع دستی با توجه به سهمیه اعلام شده ، رایگان می باشد.

 هزینه غرفه آزاد در نمایشگاه گرگان به متراژ 12 متر مربع 000/000/5 ریال می باشد.

 کلیه هزینه های نمایشگاه اعم از خوراک – اسکان – ایاب و ذهاب در نمایشگاه گرگان به عهده هنرمندان می باشد.

 هزینه غرفه در نمایشگاه شهرستان گنبد طبق سهمیه اعلامی رایگان بوده و هزینه اسکان و غذا به عهده مشارکت کننده خواهد بود.

 آثار صنایع دستی موجود در غرفه ها باید از کیفیت و مرغوبیت برخوردار باشد و از شرکت صنایع دستی خارجی و غیر صنایع دستی جلوگیری به عمل می آید .

 هنرمندان دارای مهر اصالت و درجه هنری در انتخاب غرفه برتر در اولویت قرار خواهند داشت .

 به ازاء هر غرفه یک نفر پیش بینی شده واز حضور همراه خود داری گردد .

 پوشیدن لباس محلی برای غرفه داران ، جزء امتیازات نمایشگاه می باشد .

 این اداره کل فقط هنرمندان معرفی شده بر اساس سهمیه هر استان را پذیرش می نمایند و از حضور نماینده ، همراه و یا هر عنوان دیگر در نمایشگاه جلوگیری به عمل می آید .

 از جمله معیار های انتخاب غرفه برتر در نمایشگاه :

- ارائه اقلام تبلیغاتی در نمایشگاه و بسته بندی مناسب

- شناسنامه دار نمودن محصولات صنایع دستی در نمایشگاه

- حضور و خروج به موقع در نمایشگاه ، نظم و انظباط ، نوآوری ، کیفیت تولید ، پوشش محلی و ...

 هنرمندان مشارکت کننده در صورت تقاضای اسکان می توانند در هتل آپارتمان های هماهنگ شده با هزینه هر شب 000/900 ریال و یا خانه های مسافر با هزینه هر شب میانگین 000/700 ریال اقامت داشته باشند.( اطلاعات محل های اقامت در روز چیدمان در اختیار هنرمندان قرار خواهد گرفت).

 آخرین مهلت تقاضا: 22/08/97

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

-نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان هرمزگان- بندرعباس آذر 1397

آخرین مهلت تقاضا: 28/8/97

 مکان برگزاری:بندرعباس، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان

 تاریخ برگزاری: 07/9/97 لغایت 11/9/97 

 تاریخ تحویل غرفه ها: 06/9/97

 ساعت برگزاری نمایشگاه: از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب .

 هزینه غرفه، اسکان و پذیرایی با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد.

  امکانات هر غرفه : روشنایی متعارف – یک عدد میز و صندلی می باشد .

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

 توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت، دارندگان نشان استاندارد، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

- انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

- باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.


-شرایط نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان سمنان آذر 1397

آخرین مهلت تقاضا: 25/8/97

شرکت کنندگان از استانهای  : البرز – خراسان رضوی– قم-  گلستان – مازندران- اصفهان– کرمان – سیستان و بلوچستان - یزد و سمنان می باشند.

 

مکان برگزاری:نمایشگاه در سمنان – خیابان قدس ساختمان شورای شهر 

 تاریخ برگزاری: 19/9/97 لغایت 23/9/97 

 تاریخ تحویل غرفه ها: 20/9/97

 ساعت برگزاری نمایشگاه: از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب .

  امکانات هر غرفه :

 روشنایی متعارف – یک عدد میز و صندلی می باشد .

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت، دارندگان نشان استاندارد، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

 

-نمایشگاه سراسرى صنایع دستى، استان خراسان جنوبی بیرجند:

مکان: بیرجند ، محل دایمى نمایشگاههاى بین المللی استان

زمان: 1397/09/11 لغایت  1397/09/15

ساعت نمایشگاه : 16 الی 23

هزینه غرفه و اسکان با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد

آخرین مهلت تقاضا: 1397/08/10

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد صادرات و نمایشگاه ها مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 


 -نمایشگاه سراسرى صنایع دستى، استان سیستان وبلوچستان- زاهدان :

مکان: زاهدان، محل دایمى نمایشگاههاى سراسری استان

 زمان: 1397/08/28 لغایت  1397/09/02

 ساعت نمایشگاه : 16 الی 21:30

هزینه غرفه با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد

هزینه اسکان و پذیرایی بر عهده متقاضی می باشد

 آخرین مهلت تقاضا: 1397/08/05

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 


-نمایشگاه سراسرى صنایع دستى، استان یزد - شهر یزد

همزمان با:"دومین نمایشگاه تخصصی زیلو ، حصیر و زیراندازهای سنتی"

 مکان: یزد، محل دایمى نمایشگاههاى بین المللی استان

 زمان: 1397/08/22 لغایت  1397/08/26

 ساعت نمایشگاه : 16 الی 22:30

هزینه غرفه و اسکان با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد

هزینه پذیرایی بر عهده متقاضی می باشد

 آخرین مهلت تقاضا: 1397/08/02

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 

 -سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سئول       آخرین مهلت جهت ثبت نام :20 مردادماه 1397

مدارک لازم جهت ثبت نام :

یک قطعه عکس ٣*٤پشت نویسی شده ،کپى مجوز صنایع دستى، تکمیل فرم تعهدنامه در واحد بازرگانی معاونت صنایع دستی استان

مدارک لازم را تحویل معاونت صنایع دستی استان محل فعالیت نموده و در صورت تایید اقدام به واریز وجه نمایید .

هزینه هرمتر مربع :

سالن 8 و 9 :

1,479,950 ریال

 

سالن 10 و 11 :

1,411,550 ریال

 

سالن 25 :

1,182,650 ریال


-هشتمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه تخصصی چوب خراسان شمالی -مرداد1397-بجنورد

 

محل برگزاری:استان خراسان شمالی – بجنورد- منطقه نمونه ملی گردشگری- بش قارداش(فضای باز )

 تاریخ برگزاری:16/5/97لغایت 19/5/97

 

کلیه  هزینه نمایشگاه اعم از غرفه – اسکان وپذیرایی (خوابگاه دانشجویی) وایاب ذهاب به نمایشگاه وبالعکس رایگان می باشد.

به ازای هر غرفه یک نفر اسکان و تغذیه پیش بینی شده است واز حضور نفرات اضافی تحت هرعنوانی خودداری می شود.

تبصره : درصورت حضور نفرات اضافه به عنوان همراه به ازای هر نفر مبلغ 000/350 تومان جهت اسکان و تغذیه دریافت خواهد شد.

متراژ غرفه ها : هرغرفه 9متر مربع.

آخرین مهلت تقاضا: 4/5/97

ورودهنرمندان جهت چیدمان غرفه یک روز پیش از گشایش نمایشگاه (15/5/97)راس ساعت 9صبح خواهدبود.

ساعت کار نمایشگاه 17 الی 23 .

الصاق برچسپ قیمت بر روی کلیه کالاها الزامی است.

امکانات هرغرفه : روشنایی متعارف ، پریزبرق،دو عددصندلی، و یک عددمیز.

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند .

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد .

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.
-نمایشگاه سراسری صنایع دستی زنجان، گاوازنگ همزمان با جشنواره آش ایرانی مرداد 1397

 

محل برگزاری:استان زنجان، زنجان، منطقه تفریحی گاوازنگ

 تاریخ برگزاری:22/05/97 لغایت 26/05/97

 

کلیه  هزینه نمایشگاه اعم از غرفه – اسکان (خوابگاه دانشجویی) با معرفی نامه از سوی معاونت های استانی رایگان می باشد.

به ازای هر غرفه یک نفر اسکان پیش بینی شده است واز حضور نفرات اضافی تحت هرعنوانی خودداری می شود.

آخرین مهلت تقاضا: 01/05/97

ساعت کار نمایشگاه 17 الی 23 .

الصاق برچسپ قیمت بر روی کلیه کالاها الزامی است.

امکانات هرغرفه : روشنایی متعارف ، پریزبرق،دو عددصندلی، و یک عددمیز.

هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند .

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد .

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.-نمایشگاه سراسرى صنایع
دستى کرمانشاه مرداد 97  

مکان: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شاهد،  محل دایمى نمایشگاههاى بین المللى استان کرمانشاه

زمان: 02/05/97 لغایت 07/05/97

 هزینه غرفه، با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد . اسکان به ازای هر شب 15 هزار تومان ( یک هفته 105 هزار تومان)

 آخرین مهلت تقاضا: 26/04/97

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند .

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان ، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد .

باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت


-پنجمین‌ نمایشگاه سراسرى صنایع دستى ارومیه ، مرداد و شهریور 97 (همزمان با نمایشگاه گردشگرى)

  مکان: ارومیه، پارک جنگلى، محل دایمى نمایشگاههاى بین المللى

  زمان: 29/05/97 لغایت  02/06/97

 ساعت نمایشگاه : ١٧ الی ٢٣

  هزینه غرفه، اسکان و ترانسفر شهرى با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد. 

  آخرین مهلت تقاضا: 17/04/97

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

 

توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند ، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

 

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد.

 با توجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.

 


-نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تبریز تیرماه 1397

 مکان: تبریز ، محل دایمى نمایشگاههاى بین المللی )سالن امیرکبیر (

زمان: ١٣٩٧/٠٤/١٢ لغایت  ١٣٩٧/٠٤/١٦

ساعت نمایشگاه : ١٦ الی ٢٢

هزینه غرفه با معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان ها رایگان می باشد.  

هزینه اسکان  نیم بها

 آخرین مهلت تقاضا: ١٣٩٧/٠٣/٢٩

 هنرمندان جهت ثبت درخواست به معاونت صنایع دستى استان محل فعالیت ،واحد بازرگانی مراجعه نمایند .

 

 توجه : باتوجه به محدودیت سهمیه هر استان، اولویت با هنرمندانی است که  در گذشته از سهمیه های استان استفاده نکرده باشند، دارندگان نشان های بین المللی و ملی کیفیت ، دارندگان نشان استاندارد ، دارندگان بسته بندی مناسب جهت محصولات به همراه برشور ، کاتالوگ و ....

انتخاب و معرفی برعهده معاونت صنایع دستی استان محل تولید می باشد .

 باتوجه به محدودیت تعداد غرفه، از بین متقاضیان انتخاب صورت خواهد گرفت.-نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران بهمن 95
                       فرم ثبت نام نمایشگاه

زمان برگزاری: 28 بهمن لغایت 1 اسفند 1395

مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران- سالن 10 و 11

مهلت اعلام تقاضا: 10/11/1395

متقاضیان لازم است فرم ثبت نام را تکمیل و پس از تحویل و تایید معاونت صنایع دستی نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

·        کپی مجوز از معاونت صنایع دستی

·        یک قطعه عکس

·        ارائه تصاویر آثار

·        فرم ثبت نام

معیارهای انتخاب :

·        دارا بودن نشان ملی و یونسکو

·        بسته بندی مناسب

·        کاتالوگ و بروشور

·        کیفیت تولید کالاها

شرایط نمایشگاه:

هزینه ( ریال)

متراژ غرفه

ردیف

12.020.000 ریال

غرفه 12 متری

1

ضمنا اسکان، ایاب ذهاب و غذا به عهده هنرمندان می باشد.


-دومین نمایشگاه تخصصی نساجی سنتی و نهمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صایع دستی ایران- یزد

زمان برگزاری: 22 لغایت 26 تیرماه 1395

مکان: یزد- صفائیه- بلوار شهید قندی- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان یزد

ساعات بازدید: 17 لغایت 23                                                                                        

هزینه غرفه: 500 هزار تومان که متقاضیان در صورت معرفی از طرف معاونت استان با احتساب تخفیف 30 درصدی، 350 هزار تومان محاسبه می گردد.

هزینه چادر عشایری: هر متر مربع 10 هزار تومان و حداقل متراژ چادر عشایری 40 متر مربع می باشد.

هزینه اسکان و پذیرایی: به ازای هر غرفه یک نفر 250 هزار تومان

آخرین مهلت اعلام تقاضا: 8/ 4/95

شماره تماس برای اعلام تقاضا: 32665420 آقای رودبارانی، خانم توکلی
-پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تهران خرداد 95

زمان برگزاری: 5 لغایت 10 خرداد 1395

مکان برگزاری: مصلی امام خمینی ( ره)

در صورت تقاضا برای متراژی بیش از غرفه های 6،9 و 12 متری، متقاضیان می بایست با مضرب دو درخواست اعلام نیاز نمایند.

مهلت اعلام تقاضا: 5/2/95

معیارهای انتخاب :

·          دارا بودن نشان ملی و یونسکو

·          بسته بندی مناسب

·          کاتالوگ و بروشور

·          کیفیت تولید کالاها

شرایط نمایشگاه:

هزینه ( ریال)


سهمیه استان

متراژ غرفه

ردیف

9.120.000

2

تیپ یک ( غرفه 6 متری)

 

1

13.680.000

5

تیپ دو ( غرفه 9 متری)

 

2

18.240.000

10

تیپ سه ( غرفه 12 متری)

 

3

 

ضمنا اسکان، ایاب ذهاب و غذا به عهده هنرمندان می باشد.

 

-نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و هدایا و خدمات وابسته به مسافران نوروزی اصفهان- شهربازی سیمرغ

مکان: اصفهان، شهربازی سیمرغ

زمان: 2 /1/95 لغایت 14/1/95

مجری برگزاری: شرکت آراد سازه خلیج فارس

هزینه ها: غرفه 9 متری 800 هزار تومان (متراژ غرفه حداقل 9 متر)

متقاضیان رشته های صنایع دستی با ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی از تخفیف 40 درصدی برخوردار خواهند شد.

شماره تماس جهت هماهنگی غرفه: 09137408524 خانم نیلفروشان-نمایشگاه نوروزی صنایع دستی گرگان- ناهار خوران

تاریخ برگزاری: 28/12/94 لغایت 15/01/95

مکان: ناهار خوران

ابعاد غرفه: 9 متر مربع

مجری برگزاری: شرکت تعاونی صنایع دستی کوثر هیرکانیان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان

شماره تماس هماهنگی: 09119688400 آقای قلی زاده

هزینه غرفه: 800 هزار تومان ( متقاضیان با ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی از تخفیف 50 درصدی برخوردارخواهند شد) جهت صدور معرفی نامه  با ارائه کارت شناسایی یا پروانه تولید معتبر به امور نمایشگاهها واقع در خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیر کبیر، مراجعه نمائید.

 

-نمایشگاه صنایع دستی و سوغات تنکابن- شیرود

مجری: شرکت نمایشگاهی سرزمین طراحان برتر دنیز و شرکت گردشگری هفت خوان

تاریخ برگزاری: 29/12/94 لغایت 13/01/94

مکان: مازندران- تنکابن- شیرود- مجتمع هایپر سنتر خزر

هزینه ها:

ابعاد غرفه

6 متر

9 متر

12 متر

16 متر

قیمت

700 هزار تومان

1 میلیون تومان

ا میلیون و 200 هزار تومان

ا میلیون و 500 هزار تومان

 

اسکان به ازای هر غرفه دو نفر رایگان. در صورت درخواست نفر اضافه به ازای هر نفر هر شب 15 هزار تومان. در صورت درخواست هتل آپارتمان یا سوئیت به ازای هر شب 60 هزار تومان

شماره تماس: 09363901144 دفتر تهران: 66915576 الی 7-نمایشگاه صنایع دستی و سوغات نوروز 1395 اصفهان- چهلستون

زمان برگزاری: 28/01/95 لغایت13/01/95

مجری برگزاری: شرکت سیاحان چهلستون اصفهان

قیمت و شرایط غرفه های صنایع دستی:

هزینه: غرفه های صنایع دستی هر متر مربع 300 هزار تومان

هنرمندان متقاضی در رشته های صنایع دستی ( به جز مینا، قلمکار، قلمزنی، رودوزیهای سنتی( سرمه دوزی و ...) و خاتم)

می توانند جهت درخواست غرفه با ارائه مدارک زیر به معاونت صنایع دستی، امور نمایشگاهها سرکار خانم توکلی مراجعه نمایند.

1-      نمونه تولیدات

2-      تصاویر آثار مد نظر جهت فروش

3-      اصل مجوز صنایع دستی ( کارت شناسایی یا پروانه تولید دارای اعتبار از معاونت صنایع دستی)


تلفن هماهنگی ( صرفا جهت غرفه های صنایع دستی) :32665420

قیمت و شرایط غرفه های سوغات:

هزینه: غرفه های سوغات هر متر مربع 500 هزار تومان

شماره تماس جهت درخواست غرفه های سوغات و اطلاع از شرایط آن:

 09133099162 آقای رهی و 09131040723 آقای زاهدی پور

-نمایشگاه صنایع دستی و سوغات نوروز 1395 کاشان- باغ فین

زمان برگزاری: 28/01/95 لغایت13/01/95

مجری برگزاری: شرکت سیاحان چهلستون اصفهان

هزینه:

-         غرفه های صنایع دستی 6 متری 2500000 تومان

-         غرفه های 9 متری 3500000 تومان

شماره تماس جهت درخواست غرفه:

 09133099162 آقای رهی و 09131040723 آقای زاهدی پور


نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی چادگان- دهکده فرهنگی تفریحی

مجری برگزاری: موسسه هنر گستر ایرانیان با همکاری سازمان عمران زاینده رود

مکان برگزاری: دهکده فرهنگی تفریحی چادگان ( فضای باز)

هزینه هر غرفه: 700 هزار تومان ( برخورداری از تخفیف 20 در صدی در صورت ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی)

تاریخ برگزاری: 01/01/95 لغایت 15/01/95

شماره تماس: 09190248385 و 09190839598 آقای کیوان پوریان زادهنمایشگاه نورورزی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان مازندران

محل نمایشگاه: شهرستان چالوس

مدت نمایشگاه: 15 روز

افتتاحیه: 28/12/94

مجری: موسسه فرهنگی هنری مهر تابان تهران

شماره تماس: 02166904983 تا 02166904985 ساعات تماس 9 صبح لغایت 4 بعد از ظهر


دومین نمایشگاه مشاغل خانگی، صنایع دستی و هنرهای بانوان و تزیینات منزل و هدایا ( پل شهرستان)

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان

تاریخ: 22 لغایت 26 بهمن ماه

مجری برگزاری: شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی اصفهان

قیمت غرفه: هر متر مربع 81 هزار ریال که به مبلغ فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره تماس:  -4 03132618001     خانم مظاهری

قابل ذکر است هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی با ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی از تخفیف اجاره بهای غرفه برخوردار خواهند شد.

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه:  کپی مجوز صنایع دستی( کارت شناسایی، پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید حقیقی)، سی دی تصاویر آثار.

جهت صدور معرفی نامه به معاونت صنایع دستی، امور نمایشگاهها واقع در خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری، معاونت صنایع دستی مراجعه نمایید.

 


نمایشگاه عرضه و فروش محصولات صاحبان مجوز مشاغل خانگی مشهد

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

تاریخ: 18 لغایت 23 بهمن ماه

مجری برگزاری: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

قیمت غرفه: هر متر مربع 657000 ریال

شماره تماس: 05137287194 آقای قاسمی

ساعت بازدید: 16 الی 22

 


-جشنواره اقوام ایرانی کشوری و نمایشگاه سوغات و صنایع دستی  سنندج

زمان برگزاری:  6 لغایت  16 بهمن 1394

مکان: مرکز نمایشگاه بین المللی استان کردستان

مجری: شرکت پیام رو سنندج

تلفن هماهنگی: 09189083455 آقای فرشید غلامی
-اولین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی رشت

زمان برگزاری:  10لغایت 14 اسفند 1394

مکان: مرکز نمایشگاه بین المللی رشت

مجری: شرکت آرتانمانگر اردبیل و گروه ساتراپ با همکاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیلان

تلفن هماهنگی: 02188913307-مهلت ثبت نام و ارسال آثار دو سالانه نگاره های چوبی از طریق سایت به آدرس زیر تا اول بهمن ماه 1394 تمدید شد.

www.urmiachto.ir

داوری آثار: 3 الی 6 بهمن ماه

اعلام نتایج داوری به هنرمندان: 6 الی 7 بهمن ماه

تحویل آثار پذیرفته شده به دبیرخانه دوازدهمین دوسالانه ملی نگاره های چوبی: 10 الی 19 بهمن ماه

افتتاحیه: 25 بهمن ماه 1394


-نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته صنایع دستی و هنری تهران

زمان برگزاری : 27 الی 30 بهمن

مجری برگزاری: شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان( نماینده سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری)

اجاره غرفه:

فضای باز،  هر متر مربع 65 هزار تومان ( حداقل متراژ 30 متر مربع)

داخل سالن، بدون تجهیزات هر متر مربع 110 هزار تومان (حداقل متراژ 24 متر مربع)

داخل سالن، با تجهیزات هر متر مربع 130 هزار تومان (حداقل متراژ 12 متر مربع)

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تلفن: 02188871917


-نمایشگاه و جشنواره تعاملی صنایع دستی، محصولات و سبک زندگی ایرانی آفریقایی و عربی در جامعه بین الملل

تاریخ برگزاری: 6 لغایت 9 دی ماه 1394

مجری برگزاری: شرکت ساکار راستین با مشارکت

محل برگزاری: تهران- مصلی بزرگ امام خمینی، شبستان

هزینه اجاره غرفه 40 درصد در موقع رزرو و 60 درصد بصورت اقساط که می بایست تا تاریخ 15 آذر تسویه شود.

شماره تماس: 66381770-021    سایت: IRAFEXPO.IR   

       

-دوازدهمین دوسالانه نگاره های چوبی، آذربایجان غربی، دی ماه 1394:تمدید شد(اطلاعات بالای همین صفحه)

معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور و اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی در نظر دارد دوازدهمین دوسالانه ملی نگاره های چوبی کشور را برگزار نماید. آثار هنری ساخته شده از چوب در دو بخش آزاد و کاربردی در رشته های: حجم، سازهای سنتی، منبت، معرق، مشبک، سوخت، خراطی، گره چینی، خاتم، لایه چینی، نازک کاری، آثاری که قابلیت اجرا در فضای شهری دارند و آثار ساخته شده از تلفیق چند تکنیک، داوری و به نمایش گذارده خواهد شد.

شرایط شرکت کنندگان:

·         شرکت برای عموم آزاد است.

·         آثار ارائه شده باید از لحاظ محتوا و قالب، ضمن دارا بودن هویت ایرانی اسلامی و حفظ اصول زیبایی شناسی، واجد خلاقیت و مبتنی بر اصول طراحی شده باشد.

·         تاریخ آثار بعد از فروردین ماه 1390 بوده و در سایر مسابقات و نمایشگاه های نگاره های چوبی شرکت داده نشده باشد.

·         حداکثر آثار ارائه شده از هر هنرمند 3 اثر خواهد بود.

·         تصاویر بصورت فایل JPG و حداکثر 500 کیلو بایت و با سایز 18*13 سانتی متر باشد.

·         آثاری که در ابعاد بزرگ هستند از تمامی زوایا عکاسی شده و ابعاد توسط مقیاس در تصویر اثر مشخص شود.

·         آثار منتخب پس از بررسی تصاویر و در صورت تایید هیات انتخابی به هنرمند اعلام می شود.

·         عنوان اثر برگزیده این دوسالانه به اثر بخش کاربردی اهدا خواهد شد.

·         کتاب دوسالانه از آثار راه یافته به دوازدهمین نگاره های چوبی با ذکر نام و اثر هنرمند به چاپ خواهد رسید.

·         به افراد برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

زمانبندی دوسالانه:

           1          ثبت نام اولیه و ارسال تصاویر از طریق سایت تا تاریخ 15/9/94

           2          داوری اولیه تا تاریخ 25/9/94

           3          اعلام نتایج داوری اولیه و تحویل آثار توسط هنرمندان به ادارات کل استان ها تا تاریخ 10/10/94

           4          غرفه آرائی و چیدمان نمایشگاه تا تاریخ 14/10/94

           5          داوری نهایی و اعلام نفرات برتر 15/10/94 لغایت 18/10/94

           6          افتتاحیه دوسالانه شنبه 19/10/94

           7          اختتامیه و اهداء جوایز به همراه دعوت از میهمانان و افراد برتر دوشنبه 28/10/94

           8          عودت آثار به ادارات کل استان ها 2/11/94

 آدرس سایت جهت ثبت نام:     www.urmiachto.ir 

-نمایشگاه صنایع دستی و سوغات ساری

مجری:شرکت نمایشگاهی تجارت نمای طبرستان

تاریخ برگزاری: 20/5/94 لغایت 30/5/94

هزینه غرفه : 325 هزار تومان( با ارائه معرفی نامه از معاونت صنایع دستی)

مهلت ثبت نام: 15/05/94

شماره هماهنگی جهت ثبت نام :   09114106916 آقای محرم زاده ( نماینده شرکت تجارت نمای طبرستان)

محل برگزاری: ساری- پارک قائم.     ساعات بازدید: 5 عصر تا 11 شب-نمایشگاه صنایع دستی تهران همزمان با نمایشگاه بین المللی فرش دستباف

یکم تا ششم شهریور ماه 1394

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

هزینه غرفه: هر متر 90 هزار تومان ( حداقل متراژ غرفه 12 متر مربع)

آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1394

( کلیه هزینه های اسکان و غذا و ایاب ذهاب به عهده متقاضیان می باشد)-نمایشگاه سراسری صنایع دستی و سوغات ایران کردستان بیجار

تاریخ برگزاری: 6/5/94 لغایت 16/5/94

مکان: شهرستان بیجار، پارک شاهد

مجری برگزاری: شرکت دانا طریق کردستان مدیر عامل: آقای هوشنگ کارساز

هزینه غرفه های صنایع دستی: 9 متر مربع 350 هزار تومان ( مالیات بر ارزش افزوده بر مبلغ فوق اضافه می گردد)

اسکان در مدرسه به ازای هر شب، متقاضیان غیر فرهنگی 12 هزار تومان و فرهنگی 3500 تومان

اولویت واگذاری غرفه بستگی به تاریخ رزرو غرفه و واریز وجه به طور کامل دارد و شرکت در رد با قبول متقاضی مختار می باشد.

ثبت نام قطعی جهت مشارکت در نمایشگاه با پرداخت 100% اجاره بهای غرفه امکان پذیر خواهد بود.

متقاضیان لازم است تا تاریخ 31 تیر ماه نسبت به ثبت تقاضای خود در معاونت صنایع دستی (امور نمایشگاهها) اقدام نمایند.


-دومین نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با رویکرد کار آفرینی و اشتغال

 24 لغایت 27 شهریور

محل برگزاری:  نمایشگاه بین المللی تهران

هزینه هر غرفه: هر مترمربع 30 هزار تومان

" شرکت در نمایشگاه مختص زنان کارآفرین می باشد"

 ثبت نام از طریق سایت زیر: 

http://www.womensd.com


-لطفا برای اطلاع از تمام موارد مرتبط با نمایشگاه های صنایع دستی، به سایت صنایع دستی، بخش نمایشگاهها مراجعه و تمام بخش ها را مطالعه فرمایید.