به اصفهان خوش آمدید.

 
همان سان که گفته شد: اصفهان، نصف جهان ؛ شهری است که باید پیاده آن را پیمود تا بهتر آن را دریافت. شهری که به گل رز شکفته، بهشت ثانی و پل فیروزه ای و ... شهرت یافته است، عنوان هایی که از روزگاران ملکشاه سلجوقی (سده ی پنجم هجری/ یازده میلادی) و عصر شاه عباس بزرگ (سده یازدهم هجری/ هفده میلادی) بر آن نهاده شده، تا بر آن ، آن گونه که در دوران شکوفایی اش هستی یافته، ارج گذاشته شود.زیبا در شب همچون روز هنگام

امروزه، مردم اصفهان شیفته ی قدم زدن در فضاهای سبز حاشیه ی زاینده رود ، به ویژه پیرامون پل های زیبایش (چون سی و سه پل و خواجو) در شب هنگام هستند. به ویژه در شب، که گرمای روز کاهش یافته و زمان نگریستن با شکیبایی است بر این همه زیبایی و هم آهنگی در ساختارهای بناهای جاودانی اش. شب هنگام، میدان نقش جهان نیز با هوایی دلنشین که طراوتش ناشی از حوض آب گسترده و چمن های سرسبزش است، مردم را چه ایرانی و چه خارجی به سوی خود جذب می کند و اصفهانی ها نیز خانوادگی به این گردشگران افزوده می شوند تا زمانی را بر چمن های آن بیاسایند و به تحسین میدان نقش جهان بپردازند که رویایی گردیده و آن چنان زیبا شده که در خاطر و ذهنی، دیگر نمی گنجد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان عنوان کرد: کاهش 95 درصدی اقامت گردشگران در هتل‌های اصفهان مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از کاهش 95 درصدی اقامت گردشگران د...
مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان عنوان کرد: نظارت نوروزی از واحدهای بین‌راهی اصفهان همچنان ادامه دارد مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از ادامه طرح نظارت بر ...
مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان عنوان کرد: آغاز دور سوم نظارت‌های مراکز اقامتی اصفهان در نوروز 1400 مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از آغاز دور سوم نظارت‌ه...
مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان عنوان کرد: چراغ گردشگری اصفهان در سال 1400 خاموش نمی‌شود دبیر ستاد اجرائی خدمات سفر و مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در او...
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تیران و کرون از ایجاد محدودیت در ورود گردشگران نوروزی به این شهرستان به‌دلیل نارنجی شدن وضعیت شهرستان خبر داد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره کل می...