به اصفهان خوش آمدید.

 
همان سان که گفته شد: اصفهان، نصف جهان ؛ شهری است که باید پیاده آن را پیمود تا بهتر آن را دریافت. شهری که به گل رز شکفته، بهشت ثانی و پل فیروزه ای و ... شهرت یافته است، عنوان هایی که از روزگاران ملکشاه سلجوقی (سده ی پنجم هجری/ یازده میلادی) و عصر شاه عباس بزرگ (سده یازدهم هجری/ هفده میلادی) بر آن نهاده شده، تا بر آن ، آن گونه که در دوران شکوفایی اش هستی یافته، ارج گذاشته شود.


اطلاعیه: جشنواره ملی گردشگری با رویکرد همدلی و همزبانی


زیبا در شب همچون روز هنگام

امروزه، مردم اصفهان شیفته ی قدم زدن در فضاهای سبز حاشیه ی زاینده رود ، به ویژه پیرامون پل های زیبایش (چون سی و سه پل و خواجو) در شب هنگام هستند. به ویژه در شب، که گرمای روز کاهش یافته و زمان نگریستن با شکیبایی است بر این همه زیبایی و هم آهنگی در ساختارهای بناهای جاودانی اش. شب هنگام، میدان نقش جهان نیز با هوایی دلنشین که طراوتش ناشی از حوض آب گسترده و چمن های سرسبزش است، مردم را چه ایرانی و چه خارجی به سوی خود جذب می کند و اصفهانی ها نیز خانوادگی به این گردشگران افزوده می شوند تا زمانی را بر چمن های آن بیاسایند و به تحسین میدان نقش جهان بپردازند که رویایی گردیده و آن چنان زیبا شده که در خاطر و ذهنی، دیگر نمی گنجد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد: بخش دولتی با ایجاد مزیت باید از بخش خصوصی درتوسعه پایدار گردشگری اصفهان حمایت کند. مدیر کل میراث فرهنگی استان عصر روز گذشته در دیدار با اعضای جامعه هتلداران ا...
نقش ویژه گردشگری ادبی در رونق گردشگری استان اصفهان مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز در نشست توسعه گونه گردشگری ادبی که در دانشگاه اصفهان برگزار شد با ایراد سخنانی تأکید کرد: گونه گردشگری اد...
افتتاح 8 دفتر خدمات گردشگری در استان اصفهان همزمان با هفته دولت مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز و در پنجمین روز هفته دولت از افتتاح 8 دفتر خدمات گردشگری در استان اصفهان همزمان با هفته دولت...
افزایش ظرفیت اقامت دراستان اصفهان به بیش از۳۰ هزارتخت مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان عصرروزگذشته ودراولین همایش معرفی فرصتهای گردشگری وسرمایه گذاری شهرستان که همزمان با هفته دولت برگزارشدبا ایر...
همزمان با هفته دولت افتتاح 2 سفرخانه سنتی و یک مجتمع خدمات رفاهی در استان اصفهان مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز و در سومین روز از هفته دولت از افتتاح 2 سفره خانه سنتی در شهرستان های اصف...