اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
تاريخ و زمان: 1398/02/30 08:49 | دسته بندی: گردشگری

پیام ولی تیموری معاون گردشگری کشور به مناسبت سی ام اردیبهشت ، روز ایرانشناسی وایرانگردی

((پیام ولی تیموری معاون گردشگری کشور به مناسبت سی ام اردیبهشت ، روز ایرانشناسی وایرانگردی))
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، صبح امروز ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، پیامی به مناسبت سی ام اردیبهشت ماه، روز ایرانشناسی و ایرانگردی صادر نمود. متن پیام به شرح زیر است:
باید حسن تدبیر و نگاه ژرف آنانی را ستود که سی ام اردیبهشت را در گاهنامه ء ایرانی به زیور " ایران شناسی و ایرانگردی "  آراسته و آذین بسته اند. 
گواهی بر طنز تلخ تاریخ یا تصدیقِ "خوشتر آن باشد که سر دلبران ، گفته آید در حدیث دیگران"  ، هریک  که علتش باشد ، دلکش ترین ، زیباترین و پرمحتواترین تعاریف از سرزمین خود را ، در سفرنگاشتها و یاداشتهای جهانگردان و سفرنویسان کشورهای دیگر می یابیم. بسیاری از گردشگران  که زیر آوار پروپاگاندای امپراتوری های رسانه ای جهان با هزار اما و اگر ، ایران ما ، این مقصد باستانی گردشگری را انتخاب می کنند، در بازگشت به موطن خود، در نغزترین عبارات، سفر به ایران را  بهترین تجربه و سرآمد سفرهای خود ذکر می کنند. 
به راستی منبع و آبشخور اینهمه کشش و جذبه چیست و از کجاست ؟ 
به گمانم آنچه آنها می جویند و روح تشنه و خسته انسان امروزی را سیراب می کند صرفا در جلوه های طبیعت بکر و رموز معماری آثار و بناهای تاریخی ما نیست. ایرانی است تمام و کمال متشکل از آنانکه بوده ایم، داشته ایم، اندیشیده ایم و هستیم و داریم و می اندیشیم و نیز آنچه ساخته ایم و می سازیم.
برآحاد ماست که  ایران و ایرانیان دیروز و امروز را نیک بشناسیم. در آفاق و انفس این دیار سیر کنیم؛  اهتمام به این امر، همت مان را برمی انگیزد که در دنیای روزمرگی دست و پا نزنیم وبال بگشاییم به سوی آسمان صاف و روشن وارستگی ، خودباوری و سعادت .
ضمن عرض مراتب تبریک شایسته ء این روز خجسته به همهء ایران دوستان، ایران شناسان خاصه ایرانگردان و ذینفعان ایرانگردی و ایرانشناسی بر ضرورت توسعه ء متوازن ایرانگردی و گردشگری به عنوان بستری برای توسعه ء گردشگری ورودی، لزوم ترویج سفرهای گروهی و برنامه ریزی شده، اجتناب ناپذیربودن تعامل و همکاری همه ء دستگاههای مرتبط،استانداری ها،شهرداری ها ، شوراها، فرمانداری ها ، بخشداری ها ودهیاری ها و سایر ذینفعان درجهت ظرفیت سازی برای شناخت و معرفی گردشگری کشور ابرام و اصرار دارم.
ایرانشناسی وایرانگردی دو لازم وملزومند. در دیروز و امروز این کهن دیار باید غور کرد. ایران را باید با "حضور" گشت ، با "چشم دل " دید ، با علاقه شناخت و با شکیبایی شناساند. 
تشویق نسلهای نو به استمرار در سفرهای مسئولانه ، شناخت دقیق وعمیق ایران و خوانش دوباره ء این کهنه کتاب گشاده در پیش روی ،  برذمه ء تک تک آنانی است که در این خاک پاک رسته اند و بالیده اند.