اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
تاريخ و زمان: 1397/09/14 12:38 | دسته بندی: گردشگری

به دنبال ماموریت گرائی شهرداریهای استان اصفهان در راستای پرداختن به گردشگری هستیم

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
به دنبال ماموریت گرائی شهرداریهای استان اصفهان در راستای پرداختن به گردشگری هستیم
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز در نشست مشترک توسعه گردشگری استان با حضور مدیران اداره کل میراث فرهنگی استان، سازمان همیاریهای شهرداریهای استان، مدیران دو نهاد و فعالان گردشگری استان با ایراد سخنانی تاکید کرد: به دنبال ماموریت گرائی شهرداریهای استان اصفهان درحوزه گردشگری هستیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ امروز 14 آذرماه نشست کارگروه توسعه گردشگری استان اصفهان با حضور فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان، سعادت بهرامی مدیر سازمان همیاریهای شهرداری استان، مدیران دو نهاد و فعالان گردشگری استان در محل خانه میراث اصفهان برگزار شد.
در این نشست مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با ایراد سخنانی تاکید کرد: بدون شک با توجه به فرابخشی بودن صنعت گردشگری، نقش نهادها و ارگانهای مختلف در توسعه این صنعت در پهنه استان بر کسی پوشیده نیست.
او ادامه داد و افزود: با توجه به وجود 108 شهر در استان اصفهان، سازمان میراث فرهنگی در راستای توسعه گردشگری متوازن در تمام مناطق استان، به دنبال ایجاد آمادگی در تمامی شهرداریهای شهرهای استان در راستای توسعه گردشگری در تمام شهرهای استان اصفهان است.
الله یاری همچنین گفت: با عنایت به بروز خشکسالی از یکسو و توسعه نامتوازن بر اساس صنعت، می توان با برنامه ریزی مناسب، اقتصاد جوامع محلی را از طریق گردشگری دگرگون سازیم.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین افزود: با ایجاد کارگروه های تخصصی و اخذ کمک از سازمانها و ارگانهای مختلف همچون سازمان همیاریهای شهرداریهای استان، به عنوان نهادی که در حوزه کلان شهرداریها سیاستگذار است به دنبال ماموریت گرائی شهرداریهای استان اصفهان در رویکرد آنان به سمت گردشگری هستیم، با این وصف شهرداریهای مناطق مختلف در استان با برنامه ریزی مناسب و با استفاده از ظرفیتهای موجود شهرهای خود می توانند از منظر گردشگری درآمد پایدار دست یابند.