اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
تاريخ و زمان: 1398/04/25 11:17 | دسته بندی: عمومی

اطلاعیه های صنایع دستی
-شرایط شرکت در یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان- خرداد 98

-اطلاعیه ها و فایلهای راهنما در خصوص برنامه نشان ملی صنایع دستی 1398

-نمایشگاه تخصصی ظروف و صنایع دستی مرتبط با غذا در جوار پنجمین جشنواره بین المللی اکو -زنجان

-شرایط نمایشگاه صنایع دستی هفهشدر- زنجان

-شرایط نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان مازندران-اسفند 1397