اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
تاريخ و زمان: 1398/05/20 13:26 | دسته بندی: عمومی

لزوم تعریف ابزارهای نوین در راستای حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان / بازاریابی و تبلیغات موتور محرکه صادرات صنایع دستی و توسعه گردشگری است

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
لزوم تعریف ابزارهای نوین در راستای حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان / بازاریابی و تبلیغات موتور محرکه صادرات صنایع دستی و توسعه گردشگری است
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، امروز و در ادامه پاسداشت مقام خبرنگار در دیدار از خبرگزاری های اصفهان و در جمع خبرنگاران تاکید کرد: نیاز وافر به ابزارهای نوین در راستای حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان احساس می شود، همچنین بازاریابی و تبلیغات آگاهانه همراه با تنوع، موتور محرکه صادرات صنایع دستی و توسعه گردشگری است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ امروز 20 مرداد و در ادامه پاسداشت مقام خبرنگار، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با حضور در خبرگزاری های "ایرنا"، "ایکنا" و "ایسنا" ضمن حضور در جمع خبرنگاران و تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، به پرسشهای آنان نیز پاسخ گفت.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در اولین دیدارش میهمان مدیر مسئول و خبرنگاران خبرگزاری ایرنا مرکز استان اصفهان بود. او در این دیدار ضمن عرض تبریک روز خبرنگار تاکید کرد: اطلاع رسانی و آگاهی سازی در راستای اعتماد سازی عمومی مهمترین مباحث دنیای امروز و به ویژه در کشور عزیزمان ایران بشمار می رود.
او همچنین تصریح کرد: امروز حساسیتها نسبت به حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی افزایش فوق العاده ائی یافته، لذا معتقدیم بخش قابل توجهی از بروز این حساسیتها ریشه در آگاه سازی جامعه توسط اهالی رسانه دارد، که نه تنها برای سازمان میراث فرهنگی مشگلی ایجاد نمی کند، بلکه این حساسیتها سرمایه اجتماعی عظیمی برای آینده میراث فرهنگی بشمار می رود.
همه در حفظ و مالکیت میراث فرهنگی کشورمان سهیم هستند
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش در همین راستا تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا این سرمایه اجتماعی عظیم به نیکی استفاده کنیم، بگونه ائی که در کنار بروز حساسیت ها نباید زحمات و تلاشهای دیگران در حفاظت از میراث فرهنگی به بوته فراموشی سپرده شود.
الله یاری همچنین گفت: اگر امروز ایران دارای عظمت جهانی است، این به دلیل میراث ارزشمند تاریخی آن است، لذا همه در حفظ و مالکیت میراث فرهنگی کشورمان سهیم هستیم و باید همگی به ویژه نسل جوان را از حقوق مالکیت خویش بر میراث این سرزمین آگاه سازیم تا آگاهانه تر نسبت به حفاظت از آن اقدام کنند.
از نقدهای منصفانه استقبال نموده و آن را چراغ راه خود قرار می دهیم
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه دیدارش با خبرنگاران، امروز از خبرگزاری ایسنا نیز بازدید کرد.
فریدون الله یاری در جمع مدیر مسئول سردبیر و خبرنگاران سرویسهای فرهنگی این خبرگزاری با استقبال از نقد سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: همگی اعتقاد داریم خرد جمعی نقش مهمی در پیشبرد امور ایفا می کند، لذا نقدی که منصفانه و همراه با دانش و دلسوزی باشد، به اصلاح امور منجر شده و ما می توانیم با استفاده از نقدها و نظرات سازنده دیگران به حفاظت از میراث فرهنگی بپردازیم.
او در ادامه گفت: امروز در حوزه صنایع دستی و به ویژه عرضه و صادرات این هنرها معتقدیم باید نگاه ها تغییر کند و ما در این راستا تلاش کرده ایم و به دستاوردهای مطلوبی نیز دست یافته ایم، بگونه ائی که در گذشته همگان ملاک عرضه و صادرات صنایع دستی را صرفا بیش از 500 فروشگاه پیرامون میدان امام (ره) می دانستند، لکن امروزه با حمایت اداره کل میراث فرهنگی استان نزدیک به 40 مرکز تجارت الکترونیک در استان اصفهان ایجاد شده که با استفاده از رویکردهای نوین ارتباطی تجارت الکترونیک صنایع دستی را ایجاد نموده اند، با این وصف امروز دیگر تجارت صنایع دستی مختص میدان امام(ره) نیست بلکه محک ما برای عرضه صنایع دستی موسسات جدیدی هستند که مبادلات صنایع دستی را فراتر از مرزها و به صورت الکترونیک صورت می دهند.
گردشگری جدیدترین و انسانی ترین فعالیت بشری است
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز و در راستای پاسداشت مقام خبرنگار از خبرگزاری قرآنی استان اصفهان (ایکنا) نیز بازدید کرد.
فریدون الله یاری در جمع خبرنگاران و مسئولان این خبرگزاری نیز با ایراد سخنانی تصریح کرد: امروزه صنعت گردشگری جدیدترین و انسانی ترین فعالیت بشری در سده بیست و یکم میلادی بشمار می رود، لذا باید تلاش کنیم تا با تکیه بر این صنعت و داشته های فرهنگی فراوانی که داریم وابستگی خود را به صنعت نفت کمتر از قبل نمائیم.
او همچنین در جمع خبرنگاران خبرگزاری ایکنا تصریح کرد: امروزه و با توجه به رشد دانش بشری، به لزوم تعریف ابزارهای نوین و در راستای حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان بیش از گذشته واقف هستیم، لذا در طی چهار سال اخیر تلاش کرده ایم تا با تغییر نگاه های سنتی به میراث فرهنگی به سمت حفاظت بهینه از این مجموعه ها حرکت کنیم.
مدیر کل میراث فرهنگی در ادامه سخنانش در رابطه با این موضوع مثالهای ملموسی را نیز ذکر کرد و گفت: تبدیل آثار تاریخی به مجموعه های گردشگری، در گذشته مخالفان فراوانی داشت، لکن با تلاش بسیار موفق شدیم تا در راستای ادامه حیات این بناهای تاریخی ، متفکران و دوستداران میراث فرهنگی را مجاب کنیم که ایجاد کاربری برای این مجموعه های تاریخی، راه کار مناسبی برای حفاظت و ادامه حیات آنها بشمار می رود.
الله یاری ادامه داد و گفت: ایجاد سامانده های الکترونیک برای کنترل بناهای تاریخی، ایجاد سیستم های برق کشی نوین، ایجاد سیستم های نوین اطفاء حریق و مواردی از این دست از جمله ابزارهای نوین جهت حفاظت از بناهای تاریخی استان بشمار می رود.
فریدون الله یاری در پایان دیدار امروزش با خبرنگاران اصفهان، ضمن تشکر از اهتمام آنها به مقوله های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان تصریح کرد: تنها راه کار حفاظت از میراث فرهنگی، ترویج صنایع دستی و توسعه پایدار گردشگری در استان اصفهان، توسعه ارتباطات میان اداره کل میراث فرهنگی مردم با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، اعم از اهالی رسانه ، تشکلها، دانشجویان و آحاد مردم می باشد.