اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
تاريخ و زمان: 1397/11/24 14:20 | دسته بندی: عمومی

تازه ها


-اضافه شدن بخش میز خدمت در معاونت ها و شهرستانهای اداره کل در بخش لینکها

- فعال شدن تلفن گویای 09662 جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی