اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
تاريخ و زمان: 1398/02/10 11:29 | دسته بندی: عمومی

تازه ها- فعال شدن تلفن گویای 09662 جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی

-شرکتهای دارای مجوز افتا جهت انجام خدمات امن سازی در دستگاه های دولتی