Galleria جولة افتراضية فيلم الصور

کنیسة فانک

قد وقعت هذه الکنیسة فی شارع نظر الشرقی فی زقاق الکنیسة. کانت تسمی مبنی القدیم باسم امنا برکیج و هی کانت مکانا للعبادة و لجدرانها رسوم جمیلة التی صورت قصص التوراة و الانجیل. عرضت اسلوب البلاد الایطالی و البولوندی ؛ اضافة علی هذه توجد قیشانات جمیلة مزینة بزخارف من الذهب. قد وقعت مکتبة الکنیسة فی شمال ساحة الکنیسة و هی مشتملة بعشرة الاف کتب و قد وقعت فی الساحة بناء لشهداء الارمنة (فی قتلهم سنة 1915 المیلادی فی حکم العثمانی)

برخی دیگر از تورهای موجود