Galleria جولة افتراضية فيلم الصور

کنیسة بیت اللحم

تقع هذه الکنیسة فی شارع نظر الشرقی و انشئت برأسمال خاجه بطرس و هو کان تاجر ارمن سنة 1628 المیلادی. ان فضاءها مزینة برسوم جداریة حول قصص التوارة و الانجیل و فوقها قبة تغطیها قبة اخری. و کنیسة اخری تسمی غورک التی تقع فی شارع حکیم نظامی
برخی دیگر از تورهای موجود