اطلاعات برای مسافران
مسافر گرامی برای اطلاع ازمشخصات مهمانخانه ها،دفاتر خدمات مسافرتی، مهمانپذیرها و ... ،همچنین آدرسها، قیمتهای مربوط به واحدهای اقامتی و ...، سایتهای مفید، زمانهای بازدید از بناهای تاریخی، فایل های اطلاعات  بناهای تاریخی برای موبایل ،اطلاعات مربوط به نقشه، راه ها و .... از سایت راهنمای مسافران این اداره کل استفاده نمایید.
برای این کار از لینک زیر نیز می توانید استفاده نمایید: