پیگیر بازگشائی دفاتر خدمات مسافرتی استان اصفهان هستیم

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد:
پیگیر بازگشائی دفاتر خدمات مسافرتی استان اصفهان هستیم
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از پیگیری به منظور بازگشائی دفاتر خدمات مسافرتی استان اصفهان در ایام پسا کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، سید علی صالح درخشان امروز 24 اردیبهشت ماه با اعلام این مطلب گفت: «با شیوع بیماری منحوس کرونا در کشور و شیوع آن در فلات مرکزی ایران، کلیه دفاتر خدمات مسافرتی استان از تاریخ 24 اسفندماه سال گذشته تعطیل شد.»
او افزود: «دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری جزو اولین گروه از فعالان گردشگری بودند که از تحولات چند ماه گذشته از جمله: بحران بنزین، سقوط هواپیمای اکراینی و همچنین بحران شیوع بیماری کرونا آسیب دیدند، لذا تعطیلی 60 روز فعالیت این دفاتر جدای از مختل شدن فعالیت آنها در راستای خدمات رسانی به گردشگران و ابطال بسیاری از تورهای گردشگری و وارد شدن خسارت فراوان به این دفاتر، فعالیت نزدیک به یک هزار نفر از کارکنان این دفاتر را نیز که اکثرا افراد متخصص هستند با خطر مواجه کرده است.»
صالح درخشان تاکید کرد: «با توجه به فروکش کردن تدریجی دور اول شیوع این بیماری، مکاتباتی را با استانداری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کنار سایر پیگیری ها آغاز کرده ایم تا در صورت رعایت موازین بهداشتی، این دفاتر بتوانند فعالیت های خود را آغاز کنند.»
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطر نشان کرد: «عدم بازگشائی این دفاتر، خسارت های فراوانی را در حوزه گردشگری بدنبال خواهد داشت به نحوی که جدای از ادامه زیان های اقتصادی دفاتر و همچنین خطر تعدیل نیروهای متخصص در این صنعت، در ادامه با خطر فعالیت های برگزار کنندگان تورهای غیر مجاز مواجه خواهیم بود که جدای از تبعات فرهنگی و اقتصادی، در سلامتی گردشگران هم نقش مخربی خواهد داشت.»


دسته بندی : گردشگری

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1399/02/24 13:30

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1399/02/24 13:30