شناسائی اولیه یکصد روستا با قابلیت توسعه گردشگری در پهنه استان اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:

شناسائی اولیه یکصد روستا با قابلیت توسعه گردشگری در پهنه استان اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، صبح امروز 10 مرداد ماه در نشست ارزیابی روستاهای هدف گردشگری ضمن اعلام تشکیل کمیته بازنگری در شاخصه های تعیین روستاهای هدف گردشگری استان، از شناسائی اولیه یکصد روستا با قابلیت توسعه گردشگری در پهنه استان اصفهان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، صبح امروز فریدون اله یاری با اعلام این مطلب افزود: با توجه به اهمیت توسعه گردشگری در حوزه روستاها و همچنین در راستای سیاست گسترش گردشگری در تمامی پهنه استان اصفهان، گروهی از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با همکاری ادارات میراث فرهنگی شهرستان استان اقدام به بررسی وضعیت روستاهای هدف گردشگری استان نموده اند.

او ادامه داد و افزود: در طی هفت سال گذشته، کارشناسان اداره کل با بررسی های به عمل آمده، 23 روستای هدف گردشگری را در سطح استان شناسائی کرده اند که در طی این چند سال تلاش شده تا شاخصه های گردشگری در این روستاها توسعه یابد.

اله یاری همچنین تصریح کرد: با روند توسعه گردشگری به ویژه در طی چهار سال اخیر، تلاش در راستای توسعه متوازن گردشگری در تمامی نقاط گردشگری، بررسی های اولیه نشان می دهد که روستاهائی که در سطح استان از قابلیت توسعه بر مبنای گردشگری برخوردارند بیش از میزبان تعیین شده در طی سالهای گذشته می باشد، لذا برآوردهای اولیه حاکی است که بیش از یکصد روستا در کل استان اصفهان از این قابلیت برخوردارند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در راستای تحقق گردشگری در این روستاها عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده تا امروز کمیته ویژه ائی جهت ارزیابی و بازنگری در شاخصه های تعیین روستاهای هدف گردشگری استان تشکیل شد، بر این اساس کارشناسان اداره کل با همکاری ادارات میراث فرهنگی شهرستانها نسبت به تعیین روستاهای جدید هدف گردشگری در استان اقدام کنند .

اله یاری در ادامه سخنانش به شاخصه های تعیین این روستا نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در بررسی های جدید، تمامی ظرفیتهای روستاهای سراسر استان در 24 شهرستان و در 800 دهستان استان با بررسی اولویتهائی همچون: قابلیتهای گردشگری طبیعت، وضعیت بافت تاریخی روستا، بررسی آثار تاریخی و ارزش آنها، وضعیت صنایع دستی و هنرهای سنتی اعم از تعداد کارگاه ها و تعداد هنرمندان، راه های دسترسی روستا، بررسی وضعیت اقلیم روستا و استعداد روستا در زمینه توسعه زیر ساختهای گردشگری همچون تاسیس اقامتگاه بومگردی با هماهنگی مسئولین استان و محلی بررسی و روستاهای جدید بر این اساس معرفی شده و برنامه ریزی جهت توسعه گردشگری روی آنها صورت می پذیرد.


دسته بندی : گردشگری

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1396/05/10 13:47

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1396/05/10 13:47