بازدید 131 هزار و دویست نفر گردشگر خارجی از بناهای تاریخی استان اصفهان / فرانسوی ها در صدر گردشگران خارجی بازدید کننده از جاذبه های استان اصفهان
تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1397 صورت گرفت:
بازدید 131 هزار و دویست نفر گردشگر خارجی از بناهای تاریخی استان اصفهان / فرانسوی ها در صدر گردشگران خارجی بازدید کننده از جاذبه های استان اصفهان 
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز از بازدید 131 هزار و دویست نفر گردشگر خارجی از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، صبح امروز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه عنوان کرد: بررسی آمارهای موجود نشان می دهد از ابتدای فروردین ماه تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1397 تعداد 131 هزار و دویست نفر گردشگر خارجی از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان بازدید به عمل آورده اند.
او در همین راستا افزود: در طی همین مدت بررسی آمارها نشان می دهد که بیشترین تعداد گردشگران ورودی به آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان به ترتیب از کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا می باشند، بنابراین گردشگران فرانسوی رتبه اول بازدید از بناهای تاریخی استان اصفهان تا کنون به خود اختصاص داده اند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین تصریح کرد: مجموعه جهانی میدان امام(ره) (نقش جهان) شامل: مسجد امام(ره)، مسجد شیخ لطف الله و کاخ عالیقاپو و همچنین مجموعه جهانی کاخ موزه چهلستون و مجموعه جهانی باغ فین در شهرستان کاشان به ترتیب بیشترین تعداد بازدید کننده را در فصل اول گردشگری خارجی استان اصفهان به خود اختصاص داده اند.
الله یاری همچنین ادامه داد و افزود: وضعیت مطلوب آب و هوائی استان در اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در مجموعه های تاریخی و فرهنگی استان اصفهان همچون: گذر فرهنگی مشاغل سنتی در کاخ عالیقاپو، جشنواره سنتی اقوام در مجموعه جهانی میدان امام و همچنین جشنواره گلاب گیری در شهرستان کاشان که با همکاری و مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان و توسط سایر نهادها همچون شهرداری اصفهان و شهرداریهای شهرهای کاشان در اردیبهشت ماه برگزار شد، نقش مهمی در افزایش تمایل بازدید از آثار تاریخی استان اصفهان تا کنون ایفا نموده است.


دسته بندی : گردشگری

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1397/02/25 13:31

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1397/02/25 13:31