توسعه پایدار گردشگری در شهرهای کوچک و روستاهای استان اصفهان در گرو رشد بومگردی ها است / فعالیت 5 جامعه گردشگری در استان اصفهان / اولین جامعه بومگردی استان اصفهان تشکیل شد.

توسعه پایدار گردشگری در شهرهای کوچک و روستاهای استان اصفهان در گرو رشد بومگردی ها است / فعالیت 5 جامعه گردشگری در استان اصفهان / اولین جامعه بومگردی استان اصفهان تشکیل شد.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز در حاشیه آئین انتخابات اولین جامعه بومگردی های استان اصفهان با ایراد سخنانی تاکید کرد: توسعه پایدار گردشگری در شهرهای کوچک و روستاهای استان اصفهان در گرو رشد و توسعه بومگردی ها است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ امروز 15 مردادماه، انتخابات اولین جامعه فعالان بومگردی استان اصفهان با حضور فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان و همچنین محسن یارمحمدیان معاون گردشگری اداره کل و جمعی از کارشناسان ارشد اداره کل و مدیران خانه های بومگردی استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با ایراد سخنانی تاکید کرد: توسعه گردشگری هم اکنون به چرخه ائی قوی تبدیل شده و حضور پرشور مدیران و فعالان بومگردی های استان در نشست امروز حاکی از اهتمام این بخش از فعالان گردشگری استان جهت آینده فعالیت خود به صورت حرفه ائی می باشد.
او در ادامه با اشاره به نقش بومگردیها در توسعه جوامع کوچک تاکید کرد: بدون شک توسعه پایدار گردشگری در شهرهای کوچک و روستاهای اصفهان در گرو رشد بومگردیها است، زیرا توسعه این اقامتگاه ها به احیاء مناطق روستائی، فرهنگهای فولکلوریک و اقتصاد جوامع محلی خواهد انجامید.
فعالیت 5 جامعه (تشکل) گردشگری در پهنه استان اصفهان
پیش از سخنان مدیر کل میراث فرهنگی استان، محسن یارمحمدیان معاون گردشگری استان نیز با ایراد سخنانی تاکید کرد: تشکیل جوامع گردشگری در استان اصفهان گامی ارزشمند در راستای همگرائی میان بخش دولتی و خصوص است.
او در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان پیشرو در امر تشکیل جوامع گردشگری است تاکید کرد: در حال حاضر از مجموع فعالان در 8 حوزه مهمانپذیران، هتلها، سفره خانه داران، بومگردیها، مجتمع های گردشگری، مناطق نمونه گردشگری و مراکز تفریحی توانسته ایم 5 تشکل گردشگری را با حضور فعالان گردشگری در پهنه استان تشکیل دهیم که در این زمینه در کشور پیشرو می باشیم.
محسن یارمحمدیان در ادامه با اشاره به نقش این تشکلها در توسعه پایدار گردشگری در استان اصفهان تصریح کرد: با تشکیل این جوامع نه تنها همگرائی میان دو بخش دولتی و خصوص افزایش می یابد، بلکه ما از این طریق قادر به دفاع از حقوق اعضاء بوده و در عین حال قادر به تعیین ضوابط ، قوانین و مقررات با مشارکت فعالان گردشگری می باشیم.
در انتخابات امروز 7 نفر از فعالان بومگردی به عنوان عضو اصلی، 2 نفر به عنوان عضو علی البدل و 2 نفر به عنوان بازرس اولین جامعه بومگردی استان اصفهان انتخاب شدند.


دسته بندی : گردشگری

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1398/05/15 14:21

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1398/05/15 14:21