شرکت گسترده فعالان گردشگری استان اصفهان در جشنواره مشارکت ملی گردشگری

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:

شرکت گسترده فعالان گردشگری استان اصفهان در جشنواره مشارکت ملی گردشگری

عصر روز گذشته 27 خرداد ماه اولین نشست مدیران میراث فرهنگی و فعالان گردشگری استان اصفهان با حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با موضوع شرکت مردم و فعالان گردشگری اصفهان در جشنواره مشارکت ملی گردشگری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ محسن یارمحمدیان معاون گردشگری استان اصفهان در این نشست تاکید کرد : این جشنواره که توسط سازمان میراث فرهنگی فرهنگی کشور برگزار می گردد در بستر شبکه های مجازی شکل گرفته و شامل معرفی ، عکس ، فیلم ، خاطرات و سفرنامه های گردشگرانی است که در مقاصد مختلف گردشگری به سفر پرداخته و دستاوردهای خود را به این جشنواره ارسال می کنند.

او تاکید کرد: برنامه ریزان گردشگران به عنوان یک ایده از تمامی عکسها، فیلم ها و سفرنامه های منتخب جشنواره جهت توسعه گردشگری کشور بهره گیری خواهند کرد.

یارمحمدیان همچنین تصریح کرد: با برنامه ریزی های به عمل آمده فعالان گردشگری استان اصفهان در حوزه های : راهنمایان گردشگری ، واحدهای اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی در این جشنواره مشارکتی فعالیت خواهند داشت.

در ادامه این نشست کوروش وکیلی مسئول حوزه بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری اداره کل تاکید کرد: این جشنواره با شعار "توسعه فرهنگ میهمان نوازی ایرانیان" به دنبال ثبت رویدادهای مربوط به سفر بوده و در همین راستا جهت بهره گیری از بازارهای بین المللی بدنبال توسعه فرهنگ میهمان نوازی ایرانیان است.


دسته بندی : گردشگری

نویسنده : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان درج : 1396/03/28 12:24

تایید توسط : اداره روابط عمومی، امور فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ و زمان تایید: 1396/03/28 12:24