گالری پانوراما فیلم توضيحات

موزه کویر

این خانه تاریخی  متعلق به عصر صفوی و از ساختار معماری منحصر به فردی که متناسب با معماری کویری است، بنا شده است. خانه پیرنیا دارای بخش های گوناگونی شامل: ورودی، دالانهای متعدد، هشتی، غلام گردش، ایوان، شاه نشین، اتاق نشیمن است.
مطابق با قرائن موجود این خانه پس از ساخت متعلق به «قاضی نورالهدی» بوده است و سپس در عصر قاجار متعلق به «خاندان پیرنیا» گردیدو در نهایت «میرزا احمد خان پیرنیا» حاکم نایین در آن اقامت داشت.

این خانه بسیار زیبا دارای تزئینات متعددی است ، بگونه ای که در بخشهای مختلف آن نقاشی های دیواری و گچبری های بسیار زیبایی به چشم می خورد. از جمله این تزئینات می توان به آثار موجود در تالار شاه نشین، اتاق تشریفات و اتاق مخصوص حاکم اشاره نمود. مضمون این گچبریها شامل داستانهای منظومه های  تخیلی است که توسط هنرمندان به تصویر کشیده شده اند و همچنین شامل نقاشی های گوناگون و تصاویر حیوانات متعدد و تخیلی نظیر اژدها است.
از جمله بخش های جالب توجه این بنا ، فضای گودال باغچه در مرکز حیاط بوده که به عنوان بخش تابستانی خانه جهت دسترسی به آب قنات ایجاد شده است.

خانه تاریخی پیرنیا در سال 1349 خورشیدی توسط وزارت فرهنگ و هنر وقت تملک شده و پس از انجام مرمت های اساسی در اسفند 1373 به موزه مردم شناسی کویر نایین تبدیل گردید.
این موزه با ساختار فعلی خود جلوه گاه حیات مردم کویر و حاوی وسایل و ابزار زندگانی این مردم شامل: وسایل کشاورزی ، ادوات و وسایل نظامی ، پوشاک ، صنایع و حرف دستی و هنرهای سنتی ، آداب و رسوم و اعتقادات مردمان بومی شهرستان نایین است.

برخی دیگر از تورهای موجود