گالری پانوراما فیلم توضيحات

حسینیه ابیانه

 

ابیانه دارای دو حسینیه است که یکی از آن ها در در محله بالا ده و دیگری در محله هرده قرار دارد. در روستای ابیانه دو نخل در روزهای عاشورا و تاسوعا گردانده می‌شوند، که این نخل ها در حسینیه ها نگه داری می شود. این نخل‌ها هر کدام به محله‌ای از ابیانه تعلق دارند .

 

 

در این روزها هرکدام از این نخل‌ها با آداب خاصی مسیرهای مشخصی از ابیانه را باید طی کنند. نخل‌گردانی هر دو محله همراه با مراسم و مناسکی خاص است و باید و نبایدهایی در آن رعایت می‌شود. رسم است که در روز عاشورا نخل را بر زمین نگذارند. آن را از حسینیه تا سرچشمه(قبرستانی در شرق روستا) می‌برند و در سرچشمه به زمین می‌گذارند و بعد از صرف ناهار نذری نخل را به حسینیه برمی‌گردانند این مراسم در روزهای تاسوعا و عاشورا نمونه‌ای از آیین تابوت‌گردانی در ایران است .

 

برخی دیگر از تورهای موجود