گالری پانوراما فیلم توضيحات

خانه طباطبایی

یکی از آثار بسیار ارزشمند تاریخی در شهر کهن کاشان «خانه طباطبایی» است که افزون بر بزرگی و گستردگی فراوان آن، از جذابیت های بسیار تزیینی و هنری برخوردار است. این خانه شکوهمند از آثار سلسله قاجاریان است و متعلق به یکی از بازرگانان بزرگ فرش کاشان به نام طباطبایی بوده است. ساخت این خانه زیبا و گسترده 12 سال طول کشیده است و در سال 1250 هـ .ق به پایان رسیده است. بنابر قول مشهور معمار این خانه دل انگیز مرحوم استاد علی مریم کاشانی بوده و نقاشی های زیبای خانه زیر نظر «صنیع الملک (ابوالحسن خان غفاری)» انجام پذیرفته است.

خانه طباطبایی دارای تزیینات دل انگیز بسیار و اتاق ها و درهای دل نشین با ستون های زیبا است. در این بنا از فن گچبری به گونه ی ارزشمندی بهره برداری شده است و در روبروی شاه نشین آن استخر طویل زیبایی به چشم می خورد.

برخی دیگر از تورهای موجود