گالری پانوراما فیلم توضيحات

مسجد حاجتگاه

 

این مسجد متعلق به دوره صفویه می باشد و در کنار صخره سنگی در جوار آسیاب در محاله بالا بنا گردیده است. دری که به شبستان اصلی راه دارد تاریخ ۹۵۳ ه.ق را بر روی خود دارد. احتمالاً مردمی که برای بیان حاجت خود در این محل معتکف می شده اند نیاز خویش را بوسیله خطاطان در قسمت بالای این بنا نوشته و در خواست حاجت می کرده اند. در اطراف این بنا سنگ های قبری دیده می شود که از زمان صفوی، نادری و قاجار به جای مانده است.

 

 

 

برخی دیگر از تورهای موجود