گالری پانوراما فیلم توضيحات

چهل ستون

طرح اولیه کاخ چهلستون به فرمان شاه عباس اول، به صورت یک عمارت و به منظور انجام امور دیوانی و تفریحی در دولتخانه صفوی در قرن یازدهم ه.ق احداث گردید اما طرح نهایی کاخ به صورت امروزی در زمان شاه عباس دوم و به سال 1057 ه.ق انجام پذیرفت. در این سال بود که این کاخ با حضور جمعی از صاحب منصبان و بزرگان ایرانی و خارجی تحت عنوان عمارت تشریفات افتتاح گردید. از جمله الحاقات بنا در دوره شاه عباس دوم می توان به مکانهایی چون: سالن های اضلاع شمالی و جنوبی، ایوان و تالار آیینه با 20 ستون و استخر طویلی در ضلع شرقی و روبروی ایوان ستون دار کاخ اشاره نمود. از ویژگی های بسیار مهم کاخ چهلستون می توان به وجود نقاشی های بسیار زیبای هنرمند عصر صفوی رضا عباسی اشاره نمود که به سبک مینیاتور ایرانی ، دیوارهای تالارهای کاخ را تزئین نموده است. هر یک از این نقاشی ها بیانگر دوره ای از حوادث تاریخی در دوران صفوی و افشاریه است که می توان از آن جمله به مجلس پذیرایی شاه طهماسب از همایون پادشاه هند، نبرد چالدران مابین شاه اسماعیل و سلطان سلیم خان امپراطور عثمانی ، مجلس پذیرایی شاه عباس اول از فرمانروای ترکستان ولی محمد خان ، مجلس پذیرایی شاه عباس دوم از فرمانروای ترکستان ندر محمد خان، جنگ کرنال مابین نادرشاه افشار و محمد شاه گورکانی پادشاه هند و نبرد شاه اسماعیل اول با شیبک خان ازبک اشاره نمود.

شایان ذکر است که دو تصویر جنگهای چالدران و کرنال از الحاقات تزئینات این بنا پس از دوران صفوی است که مطابق با شواهد موجود توسط «آقا صادق نقاش» در عصر قاجار به تصویر کشیده شده است. همچنین در بخشی از کاخ برخی نقاشی های متعلق به آنژل و لوگار دو نقاش هلندی که در دوران شاه عباس دوم به ایران و اصفهان آمده بودند به چشم می خورد.
در قسمت تحتانی دیوارهای تالار اصلی نیز نقاشی هایی از شخصیت های تخیلی جهت تزئین بنا به تصویر کشیده شده است.
وجه تسمیه این بنا به چهلستون به دلیل کثرت و تعداد ستون های آن است که در ایران تعدد و کثرت را بیشتر با عدد چهل بیان می نمایند و برخی نیز بر این عقیده اند که انعکاس ایوان ستون دار در آب استخر مقابل کاخ ، مفهوم چهل ستون را پدیدار می نماید.
کاخ چهلستون در دوران حضور ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه قاجار در اصفهان دچار آسیبهای جدی گردید ، بگونه ای که بسیاری از تزئینات آن خصوصا در تالار ستون دار از میان رفت.
با این حال در سال 1327 خورشیدی با حمایت مسئولین وقت و همت فرهنگ دوستان اصفهان به موزه تبدیل شد و هم اینک بخشی از آثار به جای مانده از دوره های مختلف تاریخی به ویژه در دوره صفوی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

برخی دیگر از تورهای موجود