گالری پانوراما فیلم توضيحات

خانه حاج حسن غفوری

شالوده اصلی این بنا متعلق به عصر صفوی بوده ولیکن بخش عمده ای از آثار به جای مانده از خانه حاج حسن متعلق به عصر قاجار است. بانی این بنا حاج حسن غفوری از تجار معروف اصفهان است که دارای مبادلات تجاری فراوانی با قزوین بوده و از این روا در گویش عمومی این مکان به خانه قزوینی ها مشهور است.
این خانه تاریخی دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی بوده و بخش اندرونی این خانه از معماری و تزئینات فراوانی برخوردار است. از جمله بخشهای جالب توجه این بنا، تالار شاه نشین آن است که دارای ارسی ها و سقف بسیار زیبائی است که با مقرنس های بسیار جالبی تزئین شده است.

 

بخش بیرونی این خانه از الحاقات دوران قاجار بوده ولیکن به دلیل مرمت های متعددی که تا کنون بر روی آن صورت پذیرفته، ساختار اصلی آن تغییر یافته است. این بخش نیز دارای تالار شاه نشین زیبائی است.
در حال حاضر، بخشی از فعالیت های اداری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در این خانه متمرکز است.

برخی دیگر از تورهای موجود