گالری پانوراما فیلم توضيحات

مدرسه نیماورد

این مدرسه از جمله مدارس متعدد شهر اصفهان به شمار می رود و در یکی از محلات بازار بزرگ اصفهان به نام « نیم آورد » و یا « نم آورد » واقع شده است. تاریخ دقیق ساخت بنا مشخص نیست اما بر اساس شواهد و قرائن موجود احتمالا این بنا در دوره سلطنت شاه سلیمان و یا در دوره شاه سلطان حسین صفوی بنا شده است.

مدرسه نیم آورد دارای تزئینات فراوان کاشی کاری و گچ بری است  و به ویژه که اساتید هنرمند عصر صفوی با استفاده از هنر گچبری ، نوع بخصوصی از تزئینات معرق را در این بنا ایجاد نموده اند که نظیر آن در سایر بناهای تاریخی وجود ندارد.
از علما و مراجعی که در این مدرسه به کسب علم و فضیلت مبادرت ورزیده اند می توان به «مرحوم آیت الله آقا سید محمد باقر درچه ای» و «مرحوم آیت الله بروجردی» اشاره نمود.

برخی دیگر از تورهای موجود