گالری پانوراما فیلم توضيحات

هشت بهشت

کاخ هشت بهشت در عصر صفوی و به فرمان شاه سلیمان صفوی ( صفی دوم ) در سال 1669 میلادی و در  میان باغی بزرگ و زیبا به نام بلبل به شکل هشت وجهی بنا گردیده است.

 محققین واژه هشت بهشت را به  صورت های گوناگونی تعبیر نموده اند. اما منطقی ترین تفسیر در مورد این نام « هشتی » یا ورودی بهشت  است.این کاخ در دو طبقه و بر روی یک کرسی با ازاره سنگی بنا شده و ترکیب احجام و فضاهای آن به گونه ای ترتیب  یافته که هیچ بخشی از بنا از نظر شکل و تزئینات شبیه دیگری نیست.

محوطه مرکزی، بخش اصلی بنا را تشکیل داده و دارای پلانی هشت ضلعی است که از حیث تزئینات داخلی باترین بخش بنامحسوب می شود.اتاق های پیرامون محوطه مرکزی و راهروها دارای تزئینات بسیار دلپذیری اند اما در طول گذشت زمان دچارآسیب های فراوانی شده اند.این کاخ دارای چهار ایوان در اطراف خود است.
در این ایوانها ستونهایی تعبیه شده که ارتفاع آنها از سطح زمین تا سقف حدود 14 متر است.کاخ هشت بهشت در دوره قاجار به خصوص در دوران فتحعلی شاه و مسعود میرزا ظل السلطان حاکم اصفهان مورد دخل و تصرفاتی قرار گرفته به گونه ای که بخشی از شیوه معماری و تزئینات دچار تغییراتی شده است.

برخی دیگر از تورهای موجود