گالری پانوراما فیلم توضيحات

مدرسه آقا بزرگ

 

در شهر تاریخی کاشان ساختمان شکوهمند آموزشی – مذهبی بزرگ و زیبایی به چشم می خورد. که به آن "مسجد و مدرسه آقا بزرگ" می گویند. این مجموعه ی دینی – آموزشی از آثار به جا مانده ی دوره ی قاجاریان است. که از آن هنگام تا کنون همچنان نقش دینی و آموزشی خود را به گونه ی شایسته ای به انجام می رساند.

 

 

بنیان گذار این مسجد و مدرسه ی شگفت انگیز شخصی به نام "حاجی محمد تقی" معروف به "خانبان" بوده است. این مجموعه برای اقامه نماز جماعت و تدریس مرحوم "حاج ملا مهدی نراقی دوم" مشهور به "آقابزرگ" بنا گردیده است. طرح ساختمان مطابق معماری اصیل ایرانی و از مهمترین بناهای نیمه دوم قرن گذشته است.

 

 

صحن وسیع این مسجد و مدرسه در دو طبقه بنا شده است. در چهار طرف صحن مدرسه راهروهایی به نام طارمی ساخته شده است. که بخش های گوناگون مسجد و مدرسه را به یکدیگر متصل می کنند. در این مجموعه کتیبه های گوناگونی دربردارنده ی آیاتی از قرآن مجید است که این کتیبه ها همگی در عصر قاجار نگاشته شده اند.

 

برخی دیگر از تورهای موجود