گالری پانوراما فیلم توضيحات

امامزاده آقا علی عباس

جایگاه این امامزاده عظیم الشان علیه السلام، یعنی امامزاده آقاعلی عباس واقع در حدود بادرود نطنز است. این امامزاده یکی از زیارتگاههای معتبری است که در طول یک قرن اخیر، بیش از پیش مورد توجه ساکنان آن ناحیه قرار گرفته است. طبق تذکره خطی بقعه علاوه بر فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به نام علی و محمد ده نفر دیگر از امامزادگان در آنجا مدفون شده اند.

بنای گنبد و رواق و صحن و سرای وسیع با غرفه های گوناگون آن در دوران معاصر توسعه یافته چنان که گوینده نامدار کاشان «ابو نصر فتح الله خان شیبانی» می نویسد: 24 سال در بیابان بادرود نطنز مبالغی خرج کرده و زحمت ها کشیده ام و در آستانه امامزادگان واقع در آن بیابان که مطلقاً آثار عمارتی قابل نبود بنای مدرسه و صحنو عمارت و غیره نموده و از این بنده درگاه نیز مبلغ یک هزار تومان کمک این کار خیر کرده و الحق جایی خوب و محلی مرغوب شد.هم اکنون نیز در اثر توجه اوقاف و کمک های ساکنان محل زیبایی، تزیینات و جذابیت های هنری- مذهبی آن رونق یافته است.

برخی دیگر از تورهای موجود