گالری پانوراما فیلم توضيحات

مسجد پرزله

 

 این مسجد که متعلق به عصر ایلخانیان است در محله معروف پرزله قرار دارد. بر درب ورودی مسجد، که قدیمی ترین درب موجود ابیانه است تاریخ 701 هجری نقش بسته است. ساختمان این مسجد دو طبقه ساخته شده و در زیر آن آب انبار و پا شیر قرار دارد.

شبستانی که در طبقه همکف قرار دارد، با یک در یک لنگه ای به راهروی کوچکی راه دارد، که این راهرو از یک طرف به کوچه و از طرف دیگر به راه پله ای که به طبقه بالا می رود راه دارد.

 

 

طبقه بالا به صورت سالن بزرگ است که از بناهای دوره صفویه است  در اواخر دوره قاجاریه، یک ایوان کوچک به آن اضافه شده است. روی در غربی مسجد پرزله تاریخ 1058ه.ق حک شده است که هم زمان با شاه اسماعیل صفوی است .

 

برخی دیگر از تورهای موجود