گالری پانوراما فیلم توضيحات

آتشگاه

بنای آتشگاه، کهن ترین بنای تاریخی اصفهان از روزگار آبادانی این سرزمین در دوران پیش از اسلام است. این بنا برفراز تپه ای منفرد در غرب شهر اصفهان واقع شده است.

ساختمان اصلی آتشگاه بنای استوانه ای شکل است که بر اساس مطالعات باستان شناسی، تاریخ احداث آن به پیش از دوران مادها یعنی به دوران ایلام باستان باز می گردد.
امروزه با صعود بر فراز کوه آتشگاه و در کنار این آتشکده خاموش می توان جلوه زیبایی از باغْ شهر اصفهان را در ساحل زاینده رود مشاهده نمود.


برخی دیگر از تورهای موجود