گالری پانوراما فیلم توضيحات

منار ساربان

این مناره زیبا و مرتفع از آثار به جای مانده از معماری اصفهان دوره سلاجقه است. بر طبق بررسی های به عمل آمده، مناره ساربان مرتفع ترین مناره شهر اصفهان است بگونه ای که ارتفاع آن به حدود 54 متر می رسد. سبک معماری این مناره در عین سادگی و زیبایی حکایت از استحکام آن دارد.

از نظر ساختار معماری این مناره دارای چندین بخش متمایز از سمت بالا به پایین است.
بخش اول آن دارای آجرچینی ساده بوده و بخشهای دوم و سوم نیز دارای تزئینات آجرکاری زیبایی است. در بخش چهارم که تاج اول مناره است مقرنس های آجری، توام با کاشی کاری فیروزه ای به چشم می خورد.
کتیبه فوقانی مناره به خط کوفی و به رنگ فیروزه ای بر زمینه آجری بوده و به روی آن چنین نگاشته شده است:
« لا اله الا الله صادقاً مخلصاً محمّد رسول الله »

برخی دیگر از تورهای موجود