گالری پانوراما فیلم توضيحات
پل مارنان

پل مارنان در یکی از قدیمی ترین محلات شهر اصفهان یعنی ماربین واقع شده است. درباره تاریخ ساخت این پل منابع تاریخی موارد متعددی را عنوان می نمایند بگونه ای که برخی شالوده های پل را به دوران ساسانی نسبت می دهند.

این پل ساحل شمالی و جنوبی رودخانه را در غربی ترین بخش شهر اصفهان به یکدیگر متصل می سازد و از دوره صفوی تا دوره معاصر ، مرمتهای اساسی بی آنکه در ساختار اصلی آن تغییری ایجاد شود به روی آن انجام شده است.

برخی دیگر از تورهای موجود