گالری پانوراما فیلم توضيحات

مسجد جامع شهرضا

این مسجد در ورودی بازار شهرضا واقع شده است.
از جمله مهمترین بخشهای مسجد، گنبد آجری و ایوان جنوبی آن است. بر روی دیوار مسجد جنب در شرقی آن لوحی سنگی به تاریخ 1824 میلادی  نصب شده و متن آن حاوی شرح موقوفاتی است که از طرف حاجی محمد صادق از بزرگان محلی وقف مسجد جامع گردیده است.

برخی دیگر از تورهای موجود