گالری پانوراما فیلم توضيحات

تیمچه ملک
مجموعه ملک در جناح غربی بازار اصفهان قرار دارد و در زمان مظفرالدین شاه قاجار احداث شده است. این مجموعه ترکیبی از سه قسمت اصلی، تیمچه و بهاربند است. ظرافت طراحی بازار به حدی است که ادراک پیوستگی سه قسمت مجموعه را ممکن می سازد.

تیمچه اولین و مهمترین قسمت مجموعه است. در مسیر ورود راهرویی کوتاه و کم ارتفاع زمینه لازم را برای ورود به فضایی جدید را فراهم می آورد و در پی راهرو با گشادگی ناگهانی تیمچه روبرو می شویم. شکل فضا به صورت قاعده کشکول است و در وسط آن حوضی قرار دارد. فضای میانی تیمچه ارتفاعی معادل دو طبقه دارد و طاق گنبدین بر ارتفاع افزوده است.

آنچه بیش از همه جلب نظر می کند نمای چوبی پرکار حجره ها و و کاربندی سقف است. تیمچه از طریق راهرو کوتاهی در مقابل دالان ورودی به صحن سرا مرتبط می شود. سرا صحنی کوچک با قاعده مستطیل دارد که  دیواره های آن باتعبیه رواقی دو طبقه مجوف می شود. سقف چوبین و مسطح رواق ها بر ستون های استوانه ای سنگی نشسته است.

 

برخی دیگر از تورهای موجود