گالری پانوراما فیلم توضيحات

خانه عامری ها

بخش بزرگی از خانه های بزرگ و دلنشین تاریخی که با معماری های ویژه و هنرمندانه ساخته شده اند، در شهر تاریخی کاشان به چشم می خورد. یکی دیگر از این خانه های بسیار زیبای تاریخی، خانه ای است که به آن «خانه عامری ها» و فرزندانش «ابراهیم خلیل خان» و  «اسدالله خان» بوده است. خانه عامری ها از گستردگی فراوانی برخوردار است و مساحت آن نزدیک به هفت هزار مترمربع با زیربنای وسیعی است که به گونه ی هماهنگ و حساب شده ساخته شده است.

 

این ساختمان شکوهمند شامل چهار خانه تو در تو با حیاط های گسترده و  ساختمان های مفصل است. گفتنی است که انواع تزیینات بسیاردل انگیز نیز در این مجموعه به کار رفته است و بیننده را متحیر زیبایی های دل انگیزش می نماید. به این خانه «خانه حاجی میرز اسدالله» نیز می گویند.

 

 

در حیاط اندرونی این مجموعه دل انگیز و زیبا، تالار بزرگ و ایوان جلو آن با مقرنس های گچ بری و آیینه کاری زیبایی نماسازی شده و جلوه ی چشم نوازی را به این بخش از خانه داده است. همچنین سرداب بزرگ حیاط بیرونی با یک نوع  گچبری ریزه نقش کم نظیری آرایش یافته است.

 

برخی دیگر از تورهای موجود