گالری پانوراما فیلم توضيحات

سی وسه پل

پل الله وردیخان بزرگترین پل بر روی رودخانه زاینده رود و به طول 300 متر و عرض 14 متر است و در قرن یازدهم هجری قمری ( هفدهم میلادی ) به دستور الله وردیخان سپهسالار ارتش صفوی بنا گردید. با احداث این پل محور چهارباغ از سمت شمال به جنوب و باغ هزار جریب اتصال می یافت که این نکته در نهایت با عث توسعه شهر به سمت جنوب می گردید.

این پل با نامهای زنده رود و جلفا نیز خوانده می شده و امروزه به دلیل اینکه در بخش تحتانی دارای سی و سه چشمه می باشد، در محاورات عامیانه به سی و سه پل نیز مشهور است.
از جمله مهمترین مراسم های تاریخی که در کنار این پل انجام می گردید ، جشن آبریزگان ( آب پاشان ) بود که در تیرماه و زمانی که آب در بستر رود به حداقل می رسید، توسط مردم انجام می شد. همچنین ارامنه جلفا نیز در عصر صفوی مراسمی مذهبی را تحت عنوان خاج شویان در کنار این پل برگزار می کرده اند.

برخی دیگر از تورهای موجود