چهارشنبه 20 آذر 1398
                                                     صفحه اصلی :: سوالات متداول :: نقشه سایت
مشاهده خبر

اصفهان در حوزه فرهنگ و هنر می تواند در کشور تاثیر گذار باشد / همگرائی هنرمندان و مسئولان قدرت ما را در حل مشگلات افزایش می دهد .

اصفهان در حوزه فرهنگ و هنر می تواند در کشور تاثیر گذار باشد / همگرائی هنرمندان و مسئولان قدرت ما را در حل مشگلات افزایش می دهد .
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز در نشست شورای هنر اصفهان که با حضور هنرمندان برگزار شد با ایراد سخنانی تاکید کرد: اصفهان در حوزه فرهنگ و هنر می تواند در کشور تاثیر گذار باشد، با این وصف با همگرائی هنرمندان و مسئولان قدرت ما در حل مشگلات افزایش جدی خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ امروز 15 مردادماه، نشست شورای هنر اصفهان با حضور هنرمندان و به همت اتحادیه صنایع دستی اصفهان برگزار شد.
در این نشست فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با ایراد سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضورش در جمع هنرمندان دیار نصف جهان تاکید کرد: بی شک حضور در این نشست ها و تبادل نظر با یکدیگر منجر به طرح پرسشهائی می شود که توان با همگرائی با یکدیگر برای آنها پاسخ هائی متقن یافت.
او در ادامه با اشاره به واقعیتها و ظرفیتهای موجود برای حل مشگلات تاکید کرد: بکوشیم تا در این نشستها در عین مطالبه گری در نظر داشته باشیم تا راه کارهای پیشنهادی برای حل مشگلات، مبتنی بر واقع گرائی باشد، لذا باید همواره در نظر داشته باشیم که آمال و آرزوها با واقعیات موجود دو امر متفاوت است و ما می توانیم به امر توسعه بر اساس واقعیات و ظرفیتهای موجود در جامعه بیندیشیم.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه با اشاره به مسائل و مشگلات موجود در حوزه میراث فرهنگی و هنر در اصفهان و ایران تاکید کرد: امروزه در مقوله توسعه به ویژه در شهرهای تاریخی با دو تفکر قوی مواجه هستیم، از یکسو یکی از این تفکرات اعتقاد به حفظ تاریخ و میراث فرهنگی و عدم توافق با نوگرائی دارد و از سوی دیگر نظریه دیگر به توسعه کمی با تخریب آثار تاریخی اعتقاد دارد، لذا اگر نگاهی ژرف اندیش به تاریخ داشته باشیم در می یابیم که این تضادها در ایران حداقل از سده نوزدهم میلادی وجود داشته است.
او در همین راستا گفت: امروزه معتقدیم همگرائی و گفتگو به ویژه میان بخش خصوصی و بخش دولتی تنها را ه کار مناسب جهت رسیدن به یک توافق است و این در حالی است که این همگرائی قدرت همگی ما را برای مبارزه با مشگلات افزایش می دهد.
الله یاری همچنین در بخش دیگری از سخنانش به تلاشهای دولت برای حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع دستی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت در راستای دست یابی به توسعه پایدار وارد عمل شود به گونه ائی که در حوزه هائی همچون: تنوع در تولید، نوآوری در بازاریابی و مواردی از این دست باید هنرمندان وارد عمل شوند، لذا نباید فراموش کنیم که اصفهان می تواند نه تنها برای فرهیختگانش بلکه در کشور در حوزه هائی همچون فرهنگ و هنر نیز می تواند تاثیرات شگرفی بر جای گذارد.


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1398/05/15 13:23

کلیه حقوق اين پرتال به سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان تعلق دارد
echobit