پنج شنبه 21 آذر 1398
                                                     صفحه اصلی :: سوالات متداول :: نقشه سایت
مشاهده خبر

برنامه ائی برای حدف "حوض" مرکزی میدان امام(نقش جهان) اصفهان وجود ندارد/ ثبت جهانی میدان امام با وضعیت موجود در سال 1358 خورشیدی

مدیرکل میراث فرهنگی استان عنوان کرد: 
برنامه ائی برای حدف "حوض" مرکزی میدان امام(نقش جهان) اصفهان وجود ندارد/ ثبت جهانی میدان امام با وضعیت موجود در سال 1358 خورشیدی
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز در حاشیه نشست شورای سیاستگزاری توسعه گردشگری و صنایع دستی استان عنوان کرد: همانگونه که تابستان سال گذشته نیز مطرح شد، در حال حاضر اداره کل میراث فرهنگی استان برنامه ائی برای حذف حوض مرکزی میدان امام ( ره) (نقش جهان) در دست اجرا ندارد و این در حالی است که این میدان در سال 1358 خورشیدی متناسب با شرایط موجود و با توجه به وجود این حوض 70 ساله به ثبت جهانی رسیده است.
به گزارش روابط عمومی ادارۀ کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، امروز 24 تیر ماه در حاشیه نشست شورای سیاستگزاری توسعه گردشگری و صنایع دستی استان عنوان کرد: با توجه به اینکه مجموعه جهانی میدان امام (ره) (نقش جهان) بیش از 4 سده است که بنا شده، از آن زمان تا کنون این مجموعه به صورت زنده و پویا به حیات خود همچنان ادامه می دهد.
اله یاری ادامه داد و گفت: با عنایت به این نکته، بناها و مجموعه های تاریخی که به صورت پویا به حیات خود ادامه می دهند در ادوار مختلف حیات خود، متناسب با نوع حیات اجتماعی ادوار مختلف، تغییراتی را (فارفغ ازصحیح بودتن ویا اشتباه بودن بروز این تغییرات)تجربه می نمایند، که بسیاری ازآنها از نظرسازمان میراث فرهنگی به عنوان بخشی ازتغییرات آن بنا و یا مجموعه متعلق به همان دوره پذیرفته می شود.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در رابطه با ساختار میدان نقش جهان در دوران صفوی تصریح کرد: این میدان ازنظر محققان به عنوان یکی از دو ارکان اصلی شکل گیری اصفهان در عصر صفوی ( چهارباغ و میدان نقش جهان ) ازمنظر شهرسازی شناخته شده ،بااین وصف براساس معماری بنای آن، مرکز این میدان عظیم در عصر صفوی تا دوران پهلوی به صورت فضای بازوبدون هیچ الحاقی طراحی واجراشده بود که درآن درکنار اجرای بازی هائی همچون: "چوگان" و "تیر اندازی"(قپق اندازی) مردم صدها روستای پیرامون پایتخت امپراطوری صفوی ازآن به عنوان یک فضای شهری استفاده نموده  ودر طول روزمرکز میدان را با برپائی صدها چادر به بازارهای موقت عرضه محصولات خود(درکنار بازار عظیم قیصریه وبازارهای پیرامون میدان) به مردم پایتخت تبدیل می نمودند واین درحالی است که براساس گزارشات گردشگران ازدوران صفوی تا قاجار،این مجموعه  عظیم با نزدیک به 85 هزار مترمربع مساحت ، شب ها نیز به محل تفریح و سرگرمی مردم اصفهان  تبدیل شده بود.
او در ادامه اشاره به تغییرات ایجاد شده در میدان در دوران معاصر تأکید کرد: در ابتدای دوران پهلوی با توجه به نیازهای آن زمان ،بلوارهائی دربخش  مرکزی میدان و همچنین حوض بزرگی نیز درمرکز این بلوارها وسپس خیابانهائی نیز در پیرامون این بلوارها درمرکز میدان ایجاد شد که به واسطه آن کاربری مرکز میدان کاملا تغییر یافت وحتی تا دودهه قبل از مرکز میدان وتا 4 سال گذشته نیزاز بخش شمالی میدان ترددخودرو صورت می پذیرفت.
اله یاری در همین راستاادامه دادو تأکید کرد : با عنایت به نیازهای جدید در حوزه های میراث فرهنگی وگردشگری ،کارشناسان نه تنها درباره مجموعه میدان امام بلکه درباره استفاده بهینه از سایر بناها ومجموعه های تاریخی دراستان وحتی درکشور نظرات مختلفی را بیان می کنند ازجمله :درباب لزوم احیاء کاربری های قدیمی این میدان به ویژه احیاء ورزش چوگان واحیاء قدیمی ترین زمین بازی این ورزش تاریخی که اتفاقا همچون میدان این ورزش نیز به ثبت جهانی رسیده است نظرات متعدد وکارشناسی شده از جمله لزوم حذ ف بلوارها وحوض مرکز میدان ارائه می شود،لکن نکته مهم اینجاست که این اداره کل تمامی این نظرات را فارغ ازاجرائی بودن ویا نبودن آنها دریافت ودر یک پروسه علمی ، درکمیته های مختلف کارشناسی بررسی می نماید، لکن مطرح شدن این نظرات، از جمله لزوم بازگشت مرکز میدان به زمین بازی چوگان به عنوان قدیمی ترین میدان چوگان جهان، الزاما به معنی تصویب و اجرای آن توسط سازمان میراث فرهنگی نیست، کما اینکه این مجموعه درفهرست میراث جهانی به ثبت رسیده  است و پروسه ثبت آن در سال 1358خورشیدی با عنایت به وضعیت موجود وبه ویژه با توجه به وجود حوض وبلوار مرکزی به سرانجام رسیده، لذا هرگونه تغییر در ساختار این میدان درکنار طی نمودن مراحل قانونی خود درداخل استان وکشور ،همچنین می بایست با نظر سازمان بین المللی یونسکو صورت پذیرد و این در حالی است که  این مباحث درتابستان سال 1397 مطرح ودرهمان زمان نیز صراحتاعنوان شد که در حال حاضر اداره کل میراث فرهنگی استان هیچ طرح جدیدی فارغ ازچگونگی بهره مندی شهروندان از مرکزاین میدان درروز ویا شب (ویا شنای کودکان در حوض مرکزی)ندارد  ،  واین درحالی است که در حال حاضر اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان طرح های مرمتی مهم تری را در میدان امام  وبناهای پیرامون آن دردست اجرا داردکه اتمام همگی آنها ازیکسو به حفظ این میراث پویای جهانی انجامیده وازسوی به توسعه پایدارگردشگری اصفهان منتهی می شود.


دسته بندی : میراث فرهنگی
تاریخ و زمان تایید: 1398/04/24 12:45

کلیه حقوق اين پرتال به سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان تعلق دارد
echobit