پنج شنبه 5 ارديبهشت 1398
                                                     صفحه اصلی :: سوالات متداول :: نقشه سایت
آرشیو اخبار
کشف بقایای اسکلت یک انسان در شهر «طالخونچه »از توابع شهرستان «مبارکه»، متعلق به 2هزارسال قبل
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: کشف بقایای اسکلت یک انسان در شهر «طالخونچه »از توابع شهرستان «مبارکه»، متعلق به 2هزارسال قبل فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از کشف ...
زمان انتشار : 1398/01/17 11:07ادامه مطلب
بازدید گردشگران از بناهای تاریخی از مرز 6 میلیون نفر گذشت.
تاپایان روز سیزدهم فروردین : بازدید گردشگران ازبناهای تاریخی ازمرز6میلیون نفرگذشت. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان: مدیرکل میراث فرهنگی استان امروز 14 فروردین عنوان ک...
زمان انتشار : 1398/01/14 14:50ادامه مطلب
فعالیت نوروزی تمامی بناهای تاریخی استان اصفهان تا پایان روز 16 فروردین.
مدیرکل میراث فرهنگی استان عنوان کرد: فعالیت نوروزی تمامی بناهای تاریخی استان اصفهان تاپایان روز16 فروردین. فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی و دبیر ستاد اجرائی خدمات سفر استان اصفهان،امروز در...
زمان انتشار : 1398/01/14 14:48ادامه مطلب
بازدید83 هزارنفرگردشگرازبناهای تاریخی استان اصفهان درروزسیزدهم فروردین.
بازدید 83 هزار نفر گردشگر از بناهای تاریخی استان اصفهان در روز سیزدهم فروردین. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان: فریدون اله یاری مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان،ظهر ام...
زمان انتشار : 1398/01/14 14:45ادامه مطلب
آرامگاه کاوه در روستای مشهد کاوه چادگان ثبت ملی شد و از لوح آن رونمایی شد
آرامگاه کاوه در روستای مشهد کاوه چادگان ثبت ملی شد و از لوح آن رونمایی شد. نوراله عبداللهی اظهار کرد مقبره کاوه آهنگر در روستای مشهد کاوه شهرستان چادگان در فهرست آثار ملی ایران به شماره ۳۲۱۱۹ به ...
زمان انتشار : 1398/01/11 08:07ادامه مطلب
برگزاری روزفرهنگی شهرستان فلاورجان درنوروزگاه اصفهان
برگزاری روزفرهنگی شهرستان فلاورجان درنوروزگاه اصفهان. سیدعلی صالح درخشان مدیرکمیته فرهنگی ستادسفر اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری روز فرهنگی شهرستان «فلاورجان» عصر روز گذشته در ...
زمان انتشار : 1398/01/11 11:16ادامه مطلب
برگزاری روز فرهنگی شهرستان مبارکه در نوروزگاه استان اصفهان
مدیر نوروزگاه اصفهان عنوان کرد: برگزاری روز فرهنگی شهرستان مبارکه در نوروزگاه استان اصفهان سید علی صالح درخشان مدیر نوروزگاه اصفهان امروز از برگزاری روز فرهنگی شهرستان مبارکه در نوروزگاه اصفهان در...
زمان انتشار : 1398/01/09 11:48ادامه مطلب
اجرای روز فرهنگی شهرستان برخوار در نوروزگاه اصفهان
روز گذشته و با حضور معاون گردشگری کشور صورت گرفت: اجرای روز فرهنگی شهرستان برخوار در نوروزگاه اصفهان مدیر کمیته فرهنگی نوروزگاه اصفهان از اجرای روز فرهنگی "شهرستان برخوار" در نوروزگاه اصفهان، روز ...
زمان انتشار : 1398/01/09 10:39ادامه مطلب
برگزاری چهارمین روز نوروزگاه کاشان هفتم فروردین در بناهای تاریخی
رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان عنوان کرد: برگزاری چهارمین روز نوروزگاه کاشان هفتم فروردین در بناهای تاریخی مهران سرمدیان معاون مدیر کل و رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان از برگزاری نوروز گاه در روز هف...
زمان انتشار : 1398/01/09 08:06ادامه مطلب
پایش بناهای شاخص تاریخی استان اصفهان پس از بارندگی های اخیر / در حال حاضر هم خطری پلهای تاریخی زاینده رود را تهدید نمی کند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد: پایش بناهای شاخص تاریخی استان اصفهان پس از بارندگی های اخیر / در حال حاضر هم خطری پلهای تاریخی زاینده رود را تهدید نمی کند. مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان ...
زمان انتشار : 1398/01/08 14:16ادامه مطلب

صفحه قبل صفحه 2 از 297 صفحه بعد
کلیه حقوق اين پرتال به سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان تعلق دارد
echobit